Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura:

Kachlík, David. Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. 154 s. ISBN 978-80-2464-058-7.

Doporučená literatura:

Hudák Radovan; Kachlík David a kol. Memorix anatomie. 5. vyd. Praha: Triton. 2021. 607 s. ISBN 978-80-7553-873-4

Naňka Ondřej; Elišková Miloslava. Přehled anatomie. 4. vyd. Praha: Galén. 2019. 416 s. ISBN 978-80-7492-450-7.

 

Vzhledem k bohatší ilustraci můžeme také doporučit zvláště obrazovou část učebnic doporučených studentům magisterského studia Všeobecné lékařství.

Kromě výše uvedené literatury doporučujeme prezentace v sekci Výukové materiály, které obsahují obrazovou část anatomických systémů probíraných na seminářích.

Created: 10. 10. 2022 / Upraveno: 10. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Nikola Jílková