Endokrinní systém a kůže

Test Endokrinní systém a kůže probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test bude zaměřen především na složení, uložení, stavbu, syntopii, cévní zásobení, inervaci a vývoj endokrinních žláz, kůže a kožních derivátů. U každé endokrinní žlázy a u mléčné žlázy je třeba znát nervové a cévní zásobení, včetně zdrojových tepen, odvodních cév a příslušných mízních cév. Je třeba věnovat pozornost vnitřní stavbě endokrinních žláz, uspořádání sekrečních buněk,  vylučovaným hormonů (a jejich druhu s ohledem na strukturu sekrečních buněk) a nástinu jejich funkce a rovněž vývoji a vývojovým vadám jednotlivých žláz. U kůže je třeba zaměřit se na vrstvy kůže, místní odchylky, kožní deriváty (chlupy, nehty, žlázy) a vývoj kůže. Zvláštní důraz je kladen na mléčnou žlázu, její strukturu s ohledem na funkční stav, vývoj a nejčastější onemocnění. Test je ukončen kreslením a popsáním (obvykle) jednoho z vybraných obrázků ke kreslení.

Obrázky k nakreslení

  • stavba a cévní zásobení podvěsku
  • stavba a cévní zásobení nadledviny
  • vrstvy pokožky
  • chlupový folikul podélně i napříč
Created: 17. 9. 2021 / Upraveno: 7. 3. 2022 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.