Oběhový a mízní systém + krev

Zkoušení Oběhový a mízní systém + krev bude probíhat ústní formou s použitím mikroskopu. Každý student dostane jeden preparát ze seznamu uvedeného níže. Při zkoušení pomocí světelného mikroskopu s diskusním zařízením pro dva pozorovatele se bude klást důraz na struktury, které jsme probírali na praktických cvičeních. Student musí preparát poznat a při následné diskusi prokázat teoretické znalosti o orgánech oběhového a lymfatického systému, o jejich vývoji, o formovaných krevních elementech, krvetvorbě, přidáme také dva preparáty osifikace, které byly probírány až po zkoušení tkání. 

2. pupečník - cévy, fetální krevní oběh
8. epifýzodiafyzární ploténka - enchondrální osifikace
9. desmogenní osifikace
12. krevní nátěr
13. nátěr kostní dřeně
15. aorta (barvení na elastiku)
16. aorta (H&E)
17. artérie svalového typu (barvení na elastiku)
18. velká žíla
19. cévní svazek (H&E)
20. cévní svazek (barvení na elastiku)
21. lymfatická uzlina
22. slezina (H&E)
23. slezina (impregnace retikulárních vláken)
24. brzlík
25. patrová tonzila
26. jazyková tonzila
111. srdce

Created: 17. 9. 2021 / Upraveno: 18. 1. 2022 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.