Organizace výuky

Studijní předmět Anatomie, fyziologie a genetika pro bakalářský studijní program Psychologie (prezenční forma výuky) 2022/2023

Výuka předmětu Anatomie, fyziologie a genetika bude probíhat v zimním semestru formou přednášek. Při výuce budou jednotlivé anatomické struktury vysvětlovány za pomoci prezentace prostřednictvím obrázků a zjednodušených schémat. Provázet je bude výklad zaměřený také na topografii a funkci probíraných orgánů upravený ve vztahu k potřebám oboru Psychologie. Součástí budou též klinické poznámky vhodné pro aplikaci v praxi. Po prezentaci bude v každém výukovém bloku vyhrazen čas na diskusi o probrané látce a na dotazy ze strany studentů.

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Psychologie: Mgr. Šárka Salavová

Vyučující: MUDr. et RNDr. Eva Hergetová, CSc., prof. MUDr. David Kachlík, Ph. D., MUDr. Václava van der Meijs, Mgr. Šárka Salavová, MUDr. Martin Salaj, Ph.D.

Místo výuky: C113, Plzeňská 311, Praha 5

Created: 10. 10. 2022 / Upraveno: 10. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Nikola Jílková