Výukové materiály

Přednášky:

CNS 1 (1. část 2. část) - Mícha, mozkový kmen a mozeček.

CNS 2 - Retikulární formace, mezimozek a koncový mozek.

CNS 3 - Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

CNS 4 - Limbický systém, senzorika a senzitivní dráhy, motorika a motorické dráhy, senzorické dráhy

Smysly a Endokrinní systém

Trávicí systém a topografie břicha

Dýchací systém a topografie hrudníku

Močový a mužský pohlavní systém

Ženský pohlavní systém


Prezentace:

Obecná osteologie

Svaly trupu

Krevní a lymfatické cévy

Průběhy cév a nervů končetin

Periferní nervový systém

Smysly - Mechanizmus slyšení a rovnovážného ústrojí

 

Snímky ze zobrazovacích metod:

Zobrazení kostí a kloubů horní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů dolní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů lebky a osové kostry

 

Obrázky:

Dermatomy a inervace hlavy

Vydáno: 26. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák