Výroční zprávy

Ačkoli není povinností pracovišť 2. LF UK vydávat výroční zprávy, my tak činíme. Nepopisujeme v ní výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, vyhlídky budoucího vývoje finanční situace ani očekávané výsledky hospodaření, jak se uvádí ve výročních zprávách společností. Shrnujeme v ní všechny informace o výuce, vědě, zaměstnancích a úspěších našeho pracoviště, včetně našeho výhledu do budoucna.

Výroční zpráva Ústavu anatomie 2. LF UK za rok 2021

Výroční zpráva Ústavu anatomie 2. LF UK za rok 2020

Výroční zpráva Ústavu anatomie 2. LF UK za rok 2019

Výroční zpráva Ústavu anatomie 2. LF UK za rok 2018

Výroční zpráva Ústavu anatomie 2. LF UK za rok 2017

Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016

Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2015

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák