Ocenění

Seznam ocenění získaných zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK podle let jejich obdržení.

Z roku 2022

Michal Beneš – Cena prof. Josefa Kouteckého pro studenty pregraduálního studia, kteří se stanou prvním autorem vědeckého článku 

Azzat Al-RedouanRadovan HudákAdam Whitley, Carl Olson, Ayrton D’SouzaKeiv Holding, David Kachlík – Cena za nejlepší krátké sdělení (Flash Poster Communication) na téma Acromion curvature morphological pattern in correlation to external fixation plate selection na 13. mezinárodní konferenci klinické a aplikované anatomie – ISCAA (International Symposium on Clinical and Applied Anatomy)

Adam WhitleyDavid Kachlík – Cena České angiologické společnosti za vědecký článek The inferior phrenic arteries: a systematic review and meta-analysis (Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger, 2021;235:151679; https://doi.org/10.1016/j.aanat.2021.151679; IF: 2.698/2020 (Q1)

Adam Whitley – Reinišova cena České angiologické společnosti za nejlepší odborný článek autora do 35 let v oboru angiologie vydaný v uplynulém roce.

David Kachlík – pamětní medaile Univerzity Komenského v Bratislavě ke 100. výročí založení univerzity

 

Z roku 2021

Rastislav Druga – Stříbrná medaile Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oblasti anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK (emeritní přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK v Praze) Rozhovor pro 2. LF UK: https://anatomie.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/rozhovory/studiummediciny-j…

Vojtěch Kunc – Cena za nejlepší vědeckou práci do 35 let – Krajská zdravotní a.s.

Vojtěch Kunc – „1st Award for the oral presentation“ – 8th Lublin International Medical Congress Rozhovor pro 2. LF UK: https://anatomie.lf2.cuni.cz/clanky/chirurgicke-obory-pro-mepredstavuji…

Lubomír Kopp – Cena za příkladnou reprezentaci Masarykovy nemocnice: Pozvání do mezinárodní fakulty AOTrauma World Masters, výroční Vědecká konference Masarykovy nemocnice (12.10.2021)

 

Z roku 2020

David Kachlík – Přerovského cena za nejlepší práci s problematikou žilních onemocnění (Výroční cena České angiologické společnosti za rok 2019) 

Lubomír Kopp – Cena za republikové prvenství: První AOTrauma Masters kurz chirurgie hlezna a nohy v Česku a na Slovensku, výroční Vědecká konference Masarykovy nemocnice, 8.9.2020

Lubomír Kopp – Cena za příkladnou reprezentaci Masarykovy nemocnice: Spoluautorství AO Manuálu chirurgie nohy, výroční Vědecká konference Masarykovy nemocnice, 8.9.2020 

 

Z roku 2019

Lubomír Kopp, Obruba, P. – Úskalí a komplikace při léčení zlomeniny nohy. In: Wendsche, P., Veselý, R. a kol.: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. Praha: Galén, 2018 – nejlepší vědecká publikace IPVZ za roky 2017 a 2018 (1. místo).

Lubomír Kopp – Cena za republikové prvenství: Triplanární trojsegmentová korekce zadonoží a pilonu z kombinovaného přístupu fixovaná na míru zhotovenou polyaxiální dlahou – Výroční Vědecká konference Masarykovy nemocnice (22.5.2019)

David Kachlík – Cena Učitel roku za akademický rok 2017/2018

 

Z roku 2018

Lubomír Kopp – Cena za republikové prvenství: Artroskopicky asistovaná osteosyntéza hlavičky radia, artroskopicky asistovaná osteosyntéza talu ze zadního přístupu – Vědecká konference Masarykovy nemocnice, 23.5.2018

Adam Whitley – 2. místo za přednášku autora do 35 let: Meta-analysis of the anatomic variation of the coeliac trunk investigated by multi-detector computed tomography – 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu (20.-21.9.2018), Plzeň (autoři: WHITLEY, Adam; Oliverius, M.; Havlůj, L.; Kachlík, D.; Gürlich, R et al.)

David Kachlík – Cena Učitel roku za akademický rok 2016/2017 

 

Z roku 2017

David Kachlík byl v listopadu jmenován čestným členem České flebologické společnosti.

Memorix Histologie – 1. vydání – autorský tým, jehož členy jsou David Kachlík a Radovan Hudák, obdržel na univerzitě Karlově v prosinci Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 pro autory a autorské týmy učebnic.

 

 

Created: 11. 4. 2023 / Upraveno: 12. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová