Nabídka zaměstnání

V současné době není vypsáno výběrové řízení na žádnou pozici na Anatomickém ústavu 2. LF UK. Pokud však máte zájem o spolupráci nebo o místo, neváhejte se obrátit na vedoucího ústavu .

Vydáno: 20. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák