Často kladené otázky

Podrobný popis organizace výuky, průběžných testů, zápočtůzkoušek a dalších najdete v jednotlivých sekcích našich webových stránek. Pokud jste tam nenašli důležité informace, přečtěte si odpovědi na často kladené otázky studentů. Pokud ani zde nenajdete odpovědi na vaše otázky, můžete se nás zeptat osobně nebo prostřednictvím telefonu či emailu. Čím více času nám ušetříte nepokládáním stejných otázek, tím více nám umožníte věnovat se výuce a tvorbě výukových materiálů.

Kolik je za anatomii kreditů a kolik potřebuje student kreditů, aby postoupil do dalšího úseku studia?

Předmět anatomie v oboru Bc. Fyzioterapie je za 6 kreditů. Pro postup do 2. ročníku je nutno získat 44 kreditů ze 60.

Dostávají se kredity za splnění zápočtů, nebo až za úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky?

Kredity se získávají pouze za zcela splněný předmět, tj. po úspěšném vykonání zkoušky.

Co může student dělat v případě, že nezískal zápočet v zimním semestru?

Pokud student nezíská zápočet v zimním semestru (ani v zimním zkouškovém období) z důvodu nezvládnutí všech průběžných testů, má možnost pokračovat do letního semestru a splnit tuto podmínku prvního zápočtu v letním zkouškovém období.

Co může student dělat v případě, že nezískal jeden ze zápočtů do konce akademického roku?

Pokud student nezískal první, druhý nebo oba zápočty, nemůže být připuštěn ke zkoušce, neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v plném rozsahu.

Co může student dělat v případě, že neudělal zkoušku z anatomie v prvním ročníku?

Pokud student neprospěl jen z anatomie, může pokračovat do dalšího úseku studia, ale musí opakovat anatomii v plném rozsahu. Jelikož je předmět anatomie v oboru Bc. Fyzioterapie hodnocen 6 kredity, nemusí student ukončit studium, i když neprospěl z dalších předmětů v celkovém součtu 10 kreditů.

Může ve studiu pokračovat student, který nezíská zápočet z anatomie, případně neudělal zkoušku ani ve 2. ročníku?

Ne. Pokud student nesplní anatomii ani ve 2. ročníku, musí studium ukončit.

Mohu se přihlásit na zkoušku, i když nemám zápočet?

Student se může přihlásit, i když ještě nemá zápočet. Musí však příslušný zápočet získat před svým zkouškovým termínem, jinak je automaticky odhlášen (v SISu).

Je možné si zapůjčit preparáty k samostudiu?

Studentům 1. LF a 2. LF UK je k dispozici praktikárna Nudle (z předsíně v přízemí doleva, poslední dveře na konci chodby), v níž si mohou zapůjčit suché (kostěné) preparáty k samostudiu. Během zimního semestru se zapůjčují kosti končetin a kosti osové kostry včetně lebky. Pro bližší informace viz Studovna a půjčování preparátů.

Zapomněl jsem knihu (nebo něco jiného) v praktikárně/pitevně. Co mám dělat?

Obraťte se na vedoucího svého praktika nebo se zeptejte pitevních laborantů, zda neodložili vaši knihu do „ztrát a nálezů“. Místnost pitevních laborantů se nachází v přízemí vedle hlavního schodiště (viz mapa přízemí Anatomického ústavu). Pokud máte knihu nebo jiné materiály podepsané, je větší šance, že je najdete.

Co když nemohu psát test v řádný termín? Přijdu o termín?

Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pro 3 pokusy studenta slouží celkem 4 vypsané termíny, takže student může využít své tři pokusy i v případě, že z nějakého důvodu nemohl napsat test v řádném termínu.

Zapomněl jsem si přezůvky, mohu jít na praktikum/pitevnu?

Studenti jsou povinni mít přezůvky nebo návleky během praktických a pitevních cvičení. Pokud si student zapomene přezůvky, může si za 10 Kč koupit návleky z automatu, který se nachází v předsíni na zdi vedle dveří k praktikárnam.

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák