Anatomie člověka – fotografický atlas – 9. vydání

5. 4. 2022

Profesor MUDr. David Kachlík, MUDr. Radovan Hudák a MUDr. René Novysedlák přeložili nejnovější anatomický fotografický atlas autorského tria Rohen – Yokochi – Lütjen-Drecoll, který je celosvětovým bestsellerem, protože je unikátní v mnoha ohledech.

Pro pochopení stavby lidského těla jsou naprosto nezbytné preparáty darovaných lidských těl nebo jejich fotografické obrazy. Nevíte si z knih a aplikací představit jak vypadá cavitas tympani, fossa infratemporalis nebo vazy kolena a na praktikách jste neviděli tyto preparáty? V tom případě se podívejte do tohoto atlasu a pochopíte vzájemné vztahy všech anatomických struktur. Viz ukázky knihy...

S úctou k tělům

3. 11. 2021

Ke všem, které zaujímá myšlenka, že by ostatky nemusely po smrti zůstat bez účelu promluvil prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.  v pořadu Radia Proglas na téma: S úctou k tělům. Dne 12.11. v 13:00 proběhne oficiální zasazení Stromu života při Ústavu anatomie 2. LF UK. Bude to místo, kam budou moci přijít příbuzní dárců zavzpomínat, nebo kde budou moci naši studenti vzdát úctu těm, kteří jim pomohli při studiu lidského těla. 

Noc vědců na 2. LF UK

22. 9. 2021

Přijďte k nám na Ústav anatomie v pátek mezi 17.00 a 23.00 v rámci Noci Vědců. Naše lékařská fakulta má jedny z nejmodernějších piteven v ČR. Nachází se zde pitevní sály, přípravna těl, chirurgický sálek s virtuálním pitevním stolem a ultrazvukem, zázemí pro vyučující a studenty, technická místnost — režie, jež slouží k přenosu záznamu z pitevních cvičení.