Ústav anatomie

0

Ve čtvrtek 9. července 2020 promoval v Karolinu čerstvý lékař Vojtěch Kunc. Vojta je velmi podnikavý a všestranný člověk, který kromě práce ve studentském senátu založil úspěšné a vyhledávané Kurzy chirurgických dovedností a přiblížil tak chirurgické obory našim studentům...

0

Průběh distanční zkoušky: Přednost dostanou anglicky hovořící studenti a studenti ze Slovenské republiky...

0

Vzhledem k ukončení semestru organizační úloha Vašich kroužkových vedoucích a lektorů skončila

0

V rámci uvolňování opatření proti koronaviru můžeme omezeně obnovit výuku.

0

Předběžný seznam termínů pro závěrečnou zkoušku z anatomie

0

Seznam termínů řádných a opravných testů do konce června 2020.

Podle dosavadního nařízení rektora probíhá do odvolání veškerá výuka i její kontrola distanční formou.

0

Výuka bude nyní po zatím nepřesně určenou dobu probíhat pouze distančně, tedy online

0

Nabízíme 3 termíny pro samostudium srdce. 

0

Co nová kniha nabízí a čím se vyznačuje? Jedním ze spoluautorů je prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK).

0

Seznam opravných termínů pro testy a ústní zkoušení v zimním semestru 2019/2020.