Všeobecné lékařství

Někteří tvrdí, že anatomie je mrtvá věda. Říkají, že v současnosti není potřeba se ji učit, protože máme nyní tolik přístrojů, že nám pacienta vyšetří a vyléčí jen na základě genetického a molekulárního rozboru. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě. Anatomie je v současné medicíně stejně důležitá jako ve starověkém Egyptě nebo Řecku. Lékaři musejí vědět, kde hmatat břišní orgány, poslouchat srdce nebo vyklepávat plíce. Zobrazovací metody zažívají obrovský rozkvět a téměř každý pacient je odeslán na některé z těchto vyšetření (RTG, CT, MRI či USG) a lékaři nezůstává nic jiného, než umět popisovat snímky získané těmito zobrazovacími technikami. O nutnosti znát stavbu lidského těla u chirurgických oborů ani nemluvě.
 
Proto je výuka anatomie velmi náročná a zevrubná, ale zároveň i logická a pochopitelná. Anatomie je vyučována v prvních dvou semestrech magisterského studia Všeobecného lékařství. Výuka zahrnuje přednášky, praktická a pitevní cvičení. Celý předmět je na konci prvního ročníku ukončen obtížnou, ale spravedlivou zkouškou.

 

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org

Created: 31. 8. 2016 / Upraveno: 4. 2. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák