Kurzy pro studenty

Kurzy sonografie 2024

V letním semestru 2024 organizuje Ústav anatomie 2.LF kurzy sonografie. Kurzy jsou určeny pro všechny studenty s úspěšně ukončeným 1. ročníkem, včetně předmětu Anatomie nebo AHE. V kurzu se soustředíme na osvojení si technik, které jsou spojeny se zobrazením anatomických struktur pomocí ultrazvuku. Studenti mají také jedinečnou příležitost naučit se prakticky zacházet s ultrazvukem, k čemuž v rámci běžné výuky není dostatek prostoru.

Obsah kurzů:

Každý kurz obsahuje 4 lekce, přičemž každá z nich trvá 3 hodiny (dohromady 12 hodin výuky). 
V první lekci se studenti seznámí s ultrazvukem, jeho nástroji, různými sondami, rovinami používanými při zobrazování či správnou orientací sondy. Hlavním tématem této lekce jsou struktury v retroperitoneu. Na konci této lekce by studenti měli zvládnou nalézt velké cévy a jejich přítoky, lymfatické uzliny, změřit průsvit cév a využívat základní funkce ultrazvuku.
Tématem druhé lekce je zobrazení jater a přilehlých struktur. Primární zaměření je na důkladné prohlédnutí jaterního parenchymu v různých rovinách. Zaměřujeme se také na správné zobrazení žlučníku, žlučovodu, veny portae či lymfatických uzlin v bezprostřední blízkosti jater. Jelikož se jedná o velmi důležitý orgán věnujeme dostatek času jednotlivým strukturám, na které se díváme ze všech úhlů.
Třetí lekce obsahuje již poměrně náročně zobrazitelné orgány, kterými jsou slinivka a slezina. K zobrazení těchto orgánů je potřeba již využívat osvojené techniky a manipulace se sondou z předešlých lekcí, přičemž klíčová je i komunikace s pacientem a jeho správné dýchání. V této lekci zobrazujeme také pankreatický vývod či zkoušíme různé dechové manévry, které nám pomáhají lépe zobrazit jednotlivé struktury.
V závěrečné, čtvrté, lekci se soustřeďujeme na pánevní orgány a vyšetření FAST. Mezi pánevní orgány, které se na tomto kurzu studenti naučí zobrazit patří ledviny, močový měchýř, děloha či prostata. Při urgentním vyšetření FAST (focused assessment with sonography for trauma) se zaměřujeme na anatomické prostory, kde bychom při polytraumatických poraněních mohli nacházet různé výpotky.

Kurzy v letním semestru 2024:

Všechny kurzy probíhají na Anatomickém ústavu 2.LF v místnosti Operační sálek od 17:00-20:00.

Kapacita každého z kurzů jsou 3 studenti. Podmínkou přihlášení, musí mít úspěšně ukončen 1. ročník včetně Anatomie nebo AHE.

1. kurz:

15. 4. (pondělí) - 1. lekce (Úvod a struktury retroperitonea)

17.4. (středa) – 2. lekce (Játra a přilehlé struktury)

22.4. (pondělí) - 3. lekce (Pankreas a slezina)

24.4. (středa) - 4. lekce (Pánevní struktury a vyšetření FAST)

Přihlašování na 1. kurz proběhne 11.4. v 19:00 na FB stránkách Sonografických kurzů

2. kurz:

16.4. (úterý) - 1. lekce (Úvod a struktury retroperitonea)

18.4. (čtvrtek) - 2. lekce (Játra a přilehlé struktury)

23.4. (úterý) - 3. lekce (Pankreas a slezina)

25.4. (čtvrtek) - 4. lekce (Pánevní struktury a vyšetření FAST)

Přihlašování na 2. kurz proběhne 11.4. ve 20:00 na FB stránkách Sonografických kurzů

3. kurz:

6.5. (pondělí) - 1. lekce (Úvod a struktury retroperitonea)

10.5. (pátek) - 2. lekce (Játra a přilehlé struktury)

13.5. (pondělí) - 3. lekce (Pankreas a slezina)

15.5. (středa) - 4. lekce (Pánevní struktury a vyšetření FAST)

Přihlašování na 3. kurz proběhne 2.5. v 19:00 na FB stránkách Sonografických kurzů

4. kurz:

7.5. (úterý) - 1. lekce (Úvod a struktury retroperitonea)

9.5. (čtvrtek) - 2. lekce (Játra a přilehlé struktury)

14.5. (úterý) - 3. lekce (Pankreas a slezina)

16.5. (čtvrtek) - 4. lekce (Pánevní struktury a vyšetření FAST)

Přihlašování na 4. kurz proběhne 2.5. ve 20:00 na FB stránkách Sonografických kurzů

Lektoři kurzů sonografie: Šárka Salavová, Julie Vytřísalová, Hubert Novák, Kryštof Haratek, Adam Ulbricht, Lea Wittlingerová, Roman Pavlov, Vojtěch Höfner, Marek Janda, Magdaléna Sadílková, Ema Surová, Peter Valášek, Kamila Kozmíková, Iryna Khvastová, Karel Brabec, Ke Tang, Adéla Idlbeková, Klára Gabríková

Čerstvé informace, včetně termínů přihlašování, můžete najít na naší Facebookové stránce Kurzů ultrazvukové anatomie.

Těšíme se na Vás na viděnou na kurzu.

 

Kurzy chirurgických dovedností pro studenty

V rámci Ústavu anatomie 2. LF UK pořádáme kurzy, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti mediků, na které v rámci běžné výuky není čas a ani počet vyučujících. V průběhu roku je možné si na našich kurzech vyzkoušet vše od základní sutury kůže po pokročilé techniky, jako je například preparace plic, intradermální steh, sutura šlach, základy mikrochirurgie a osteosyntézy. 
Čerstvé informace můžete sledovat na naší facebookové stránce Kurzy chirurgických dovedností

Za možnost nabídnout tyto kurzy studentům děkujeme našim sponzorům, a to firmám Ethicon a Medin.

       

 

 

Kurzy chirurgického šití – základní kurz

Na základních kurzech Vás naši lektoři naučí základní úchop chirurgických nástrojů, chirurgické uzlení a základní stehy – jednoduchý a pokračující. V rámci časových možností pak i stehy nazývané vertikální a horizontální matracový steh, Allgowerův steh nebo steh tzv. zámečkový.

Kurzy chirurgického šití – pokročilý kurz

V rámci našich pokročilých kurzů se můžete těšit na nácvikintradermálního stehu nebo sutury šlach. Na těchto kurzech spolupracujeme s MUDr. Miletínem z Kliniky plastické chirurgie z FN Královské Vinohrady a s MUDr. Pastorem z III. chirurgické kliniky FN Motol.

Lektoři kurzů šití: Vojtěch Černý, Loty Havlíková, Mathias Huaman, Pavol Kviatek, Tereza Krištofová, Václav Novák, Michal Sisák, Barbora Vyhnánková, Michal Sisák, Ema Šutáková, Andrea Zajac

Kurzy osteosyntézy – základní kurz

Ve spolupráci s Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol pořádáme také kurzy osteosyntézy. Dělíme je na základní a pokročilé. Na základním kurzu je možné si vyzkoušet základy osteosyntézy na několika příkladech: zlomenina diafýzy femuru řešená dlahou nebo hřebem a suprakondylární zlomenina humeru řešená pomocí tzv. K-drátů.

Kurzy osteosyntézy – pokročilý kurz

Kurzy pokročilé jsou pořádané spolu s Klinikou dětské a dospělé traumatologie a ortopedie ve spolupráci s firmami Medin a Soggiorno, které nám zapůjčují plně vybavená síta totožná s nejmodernějšími metodami používanými k řešení zlomenin pohybového aparátu.

Organizační tým

Vojtěch Kunc (email) – Hlavní organizátor sekce, kurzů ortopedie, základního a pokročilého chirurgického šití a spoluzakladatel kurzů laparoskopie

Michal Beneš – Managment sekce, organizátor kurzů kardiochirurgie

Jana Sprinzlová – Organizátorka kurzů laparoskopie

Jiří Brabec – Organizace sekce

Poslední proběhlý kurz:

Created: 8. 11. 2022 / Upraveno: 27. 3. 2024 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová