Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2021/2022

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 10.45 do 12.25, ve úterý od 11.40 do 13.20 a ve čtvrtek od 10.45 do 13.20
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Sylabus přednášek a praktických cvičení pro AHE 2 letní semester 2021/2022 (D1102337)
Týden Téma / datum Den Přednášky A - praktika, H - praktika
1 Trávící soustava po Jícen + žaludek A+H A: Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan
H: Trávicí systém 1 (ústní dutina, zuby, jícen)
21.2.-25.2. út Tenké a tlusté střevo A+H
čtv Játra A+H
   
2 28.2.-4.3. po Slinivka a slinné žlázy, pobřišnice A+H A: Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník
H: Trávicí systém 2 (žaludek a střevo)
út Vývoj trávicího a dýchacího systému a coelomu
čtv Pobřišnicová dutina, hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh
   
3 Dýchací soustava po Horní dýchací ústrojí A+H A: Pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka
H: Trávicí systém 3 (játra, slinivka, slinné žlázy)
7.3.-11.3. út Dolní dýchací ústrojí A+H
čtv Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku. Vývoj plic.
   
4 Močopohlavní soustava po Močové ústrojí (ledvina) A+H A: Dýchací ústrojí
H: Dýchací systém
13. TEST: Trávicí ústrojí
14.3.-18.3. út Močový systém (vývodní cesty) A+H
čtv Mužské pohlavní ústrojí 1 (varlata) A+H
   
5 21.3.-25.3. po Mužské pohlavní ústrojí 2 (vývodné cesty, přídatné žlázy) A+H A: Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí
H: Močový systém
14. TEST: Dýchací ústrojí
út Ženské pohlavní ústrojí 1 (vaječníky) A+H
čtv Ženské pohlavní ústrojí 2 (vejcovody, děloha, pochva) A+H
   
6 28.3.-1.4. po Vývoj močového a pohlavního systému A: Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno
H: Mužský pohlavní systém
út Plodové obaly a placenta -  bude ve čtvrtek 31.3.  
Nervová soustava čtv Míšní nervy - bude v úterý 29.3.      
   
7 4.4.-8.4. po Hlavové nervy 1 A: Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava
H: Ženský pohlavní systém + placenta
út Hlavové nervy 2
čtv Autonomní nervová soustava
   
8 11.4.-15.4. po Nervový systém a jeho vývoj

A: Periferní nervová soustava – hlavové nervy  a mozková autonomní soustava
H: Opakování

15. TEST: Močopohlavní ústrojí
16. ZKOUŠENÍ: Trávicí, dýchací, močopohlavní systém

út CNS – mícha
čtv CNS – mozkový kmen I.
   
9 18.4.-22.4. po CNS – mozkový kmen II. (Velikonoční pondělí, šlo by přednášky posunout a využít Po 11.4. místo ošetřovatelství) A: Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
H: Nervový systém
17. TEST: Periferní nervový systém 
út CNS – mozeček
čtv Endokrinní systém a vývoj
   
10 25.4.-29.4. po CNS – mezimozek  A: Centrální nervový systém – Mozeček a kmen
H: Endokrinní systém
út CNS – bazální ganglia
čtv Kožní systém
   
11 2.5.-6.5. po CNS – mozková kůra A: Mezimozek, Bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem.
H: Kožní systém
18. TEST: CNS 1
út Smysly - Oko 1
Smysly čtv Smysly – Oko 2
   
12 9.5.-13.5. po CNS – komory, pleny a cévy A: Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblast
H: Smysly 1
19. TEST: Endokrinní + kožní
út CNS – limbický systém a okruhy
čtv CNS – dráhy 
   
13 Pitvy po Přednášky k pitevním cvičením A: Smysly 7-12
A: Letní pitevní cvičení – celé tělo 1-6
H: Smysly 2 7-12
20. ZKOUŠENÍ: Celé tělo 1-6
21. TEST: CNS 2 7-12
22. ZKOUŠENÍ: CNS 3 7-12
16.5.-20.5. út Smysly: Ucho 1
čtv Smysly: Ucho 2
   
14 23.5.-27.5. po Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť A: Smysly 1-6
A: Letní pitevní cvičení – celé tělo 7-12
H: Smysly 2 1-6
20. ZKOUŠENÍ: Celé tělo 7-12
21. TEST: CNS 2 1-6
22. ZKOUŠENÍ: CNS 3 1-6
út Speciální histologické techniky
čtv Závěrečná přednáška
   
  Letní zkouškové období     23. TEST: Smysly
24. ZKOUŠENÍ: Nervový, endokrinní, kožní, smyslový systém
   
   

Ke stažení Sylabus AHE2 letní semester 2021/2022 ve verzi pdf

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2021/2022

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 8.00 do 10.35, ve středu od 8.00 do 9.40 a ve čtvrtek od 8.00 do 9.40
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Sylabus přednášek a praktických cvičení pro AHE zimní semester 2021/2022 (D1101337)
Týden Téma / datum Den Přednášky A - praktika, H - praktika
1 Pohybová soustava a tkáně po Úvod do studia anatomie, histologie a embryologie, Obecná anatomie kostí (45 min) A: Orientace na těle, tělní roviny, Kostra horní končetiny I
H: Úvod, základy mikroskopování
Kostra horní končetiny
4.10. - 8.10. st Kostra dolní končetiny
čtv Základní histologické techniky
2 11.10. - 15.10. po Úvod do rentgenové anatomie (45 min) A: Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny
H: Obecná histologie - 4 základní tkáně
Obecná stavba a anatomie kloubů, klouby horní končetiny
st Pojivová tkáň
čtv Obecná stavba svalu a svalová tkáň.
Klouby dolní končetiny
3 18.10. - 22.10. po Přehled svalů HK.  A: Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
H: Pojivová tkáň
1. ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK
st imatrikulace
čtv Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK
   
4 25.10. - 29.10. po Přehled svalů DK A: Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy
H: Svalová tkáň
2. TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK
st Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK 
čtv svátek
   
5 1.11. - 5.11. po Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS (45 min) A: Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy
H: Nervová tkáň
Nervová tkáň
st Epitelová tkáň 
čtv Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek
   
6 8.11. - 12.11. po Svaly hrudníku a zad                                 A: Osová kostra a její kloubní spojení.
H: Epitelová tkáň
3. TEST: Svaly končetin 
st Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly
čtv Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci
Lebka I - Přehled kostí
7 15.11. - 19.11. po Lebka II - Přehled kostí A: Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál
H: Opakování tkání
4. TEST a 5. ZKOUŠENÍ : Tkáně
st svátek
čtv Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva, končetin
   
8 22.11. - 26.11. po Lebka III - Lebeční prostory A: Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub
H: Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci - seminář
6. TEST: Trup - Osová kostra a svaly trupu
st Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce
čtv Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 1
   
9 Pitvy 1-6 po Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 2 A: Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 7 - 12
A: Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 1-6 (14.00-18.00)
H: Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 7-12
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 1-6
st  
29.11. - 3.12 čtv Svaly hlavy a krku
   
10 Pitvy 7-12 po Hlavní cévy hlavy a krku A: Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 1 - 6
A: Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 7-12 (14.00-18.00)
H: Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 1-6
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 7-12
st Krev
6.12. - 10.12. čtv Krvetvorba
   
11 Oběhová soustava po Srdce A: Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku
H: Krev a krvetvorba
8. ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení + svaly hlavy a krku
st Vývoj srdce
13.12. - 17.12. čtv Oběhový systém stavba
   
20.12. 2021 - 2.1.2022 Vánoční prázniny
12 3.1. - 7.1. po Tepny 1 A: Srdce
H: Krevní cévy 1
9. TEST: Lebka + svaly hlavy a krku
st Tepny 2 
čtv Žíly 
   
13 10.1. - 14.1. po Vývoj cév A: Krevní cévy 2
H: Oběhový systém + vývoj
10. ZKOUŠENÍ: Srdce
st Mízní systém 1 (buňky, slezina, brzlík, mízní uzlíky)
čtv Mízní systém 2 (mízní cévy a uzliny)
   
14 Trávicí soustava po Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby+vývoj A+H+E A: Mízní cévy a uzliny
H: Mízní systém
st Jazyk,ústní dutina, hltan A+H
17.1. - 21.1. čtv Vývoj hlavy a krku.
   
  Zimní zkouškové období     11. TEST: Oběhový a mízní systém + krev
12. ZKOUŠENÍ: Oběhový a mízní systém + krev
   
   

 Ke stažení Sylabus AHE zimní semester 2021/2022 ve verzi pdf

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.