Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2023/2024

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 8.00 do 10.35, ve středu od 8.00 do 9.40 a ve čtvrtek od 8.00 do 9.40 ve Velké nové posluchářně v Žížale (A303).
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

 

Týden 2023/2024 Přednášky A - praktika H - praktika
1 Pohybová soustava a tkáně
2.10. - 6.10.
Úvod do studia anatomie, histologie a embryologie, Obecná anatomie kostí. Kostra horní končetiny Orientace na těle, tělní roviny, Kostra horní končetiny I Úvod, technika, základy mikroskopování
Imatrikulace - výuka odpadá
Úvod do histologie
2 9.10. - 13.10. Kostra dolní končetiny Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny Praktická cytologie
Obecná stavba a anatomie kloubů, klouby horní končetiny
Klouby dolní končetiny
Pojivová tkáň
3 16.10. - 20.10. Obecná stavba svalu a svalová tkáň Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
1. ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK
Pojivová tkáň
Přehled svalů HK.
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK
4 23.10. - 27.10. Přehled svalů DK Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy
2. TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK
Svalová tkáň
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK
Nervová tkáň
Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS
5 30.10. - 3.11. Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy Nervová tkáň
Epitelová tkáň 
Svaly hrudníku a zad                                
6 6.11. - 10.11. Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly Osová kostra a její kloubní spojení.
4. TEST: Svaly končetin
Epitelová tkáň 
Lebka I - Přehled kostí
Lebka II - Přehled kostí
Krev
7 13.11. - 17.11. Krvetvorba Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál  Opakování tkání
4. TEST: Tkáně
5. ZKOUŠENÍ: Tkáně
Lebka III - Lebeční prostory
Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce
8 20.11. - 24.11. Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 1 Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub
6. TEST: Trup - Osová kostra a svaly trupu
Krev a krvetvorba
Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 2
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva, končetin
9 Pitvy 1-6
27.11. - 1.12.
Svaly hlavy a krku Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 7 - 12
Pitva končetin a svalů trupu - denně odpoledne 1 - 6 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 1 - 6
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci 7-12 
Oběhový systém stavba
Hlavní cévy hlavy a krku
10 Pitvy 7-12
4.12. - 8.12.
Srdce Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 1 - 6
Pitva končetin a svalů trupu - denně odpoledne 7 - 12 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 7 - 12
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci 1-6
Vývoj srdce
Tepny 1
Tepny 2 
11 Oběhová soustava
11.12. - 15.12.
Tepny 3 Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku
8. ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení + svaly hlavy a krku
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin
Žíly 
Vývoj cév
12 18.12. - 22.12. Mízní systém 1 (buňky, mízní uzlíky, slezina, brzlík) Srdce
9. TEST: Lebka + svaly hlavy a krku, raná embryologie
Oběhový systém + vývoj
Mízní systém 2  (mízní cévy a uzliny)
Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby+vývoj A+H+E
13 Trávicí soustava
1.1. - 5.1.
Nový rok - výuka odpadá Krevní cévy, Mízní cévy a uzliny
10. ZKOUŠENÍ: Srdce
Mízní systém
Jazyk,ústní dutina, hltan A+H
Vývoj hlavy a krku.
14 8.1. - 12.1. Jícen + žaludek A+H Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan
11. TEST: Oběhový a mízní systém, krev
Trávicí systém 1 (ústní dutina, zuby, jícen)
Tenké a tlusté střevo A+H
Játra A+H
  Zimní zkouškové období     12. ZKOUŠENÍ: Oběhový a mízní systém, krev

Modře jsou přednášky v úterý v čase Ošetřovatelství

Ke stažení Sylabus AHE zimní semester 2023/2024 ve verzi pdf

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.