Rozvrh přednášek a praktik

*Po dobu opatření proti COVID19 se přednášky konají online. Aktuální změny a informace viz. Novinky na hlavní stránce.

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2021/2022

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 8.00 do 10.35, ve středu od 8.00 do 9.40 a ve čtvrtek od 8.00 do 9.40
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

Sylabus přednášek a praktických cvičení pro AHE zimní semester 2021/2022 (D1101337)
Týden Téma / datum Den Přednášky A - praktika, H - praktika
1 Pohybová soustava a tkáně po Úvod do studia anatomie, histologie a embryologie, Obecná anatomie kostí (45 min) A: Orientace na těle, tělní roviny, Kostra horní končetiny I
H: Úvod, základy mikroskopování
Kostra horní končetiny
4.10. - 8.10. st Kostra dolní končetiny
čtv Základní histologické techniky
2 11.10. - 15.10. po Úvod do rentgenové anatomie (45 min) A: Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny
H: Obecná histologie - 4 základní tkáně
Obecná stavba a anatomie kloubů, klouby horní končetiny
st Pojivová tkáň
čtv Obecná stavba svalu a svalová tkáň.
Klouby dolní končetiny
3 18.10. - 22.10. po Přehled svalů HK.  A: Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
H: Pojivová tkáň
1. ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK
st imatrikulace
čtv Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK
   
4 25.10. - 29.10. po Přehled svalů DK A: Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy
H: Svalová tkáň
2. TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK
st Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK 
čtv svátek
   
5 1.11. - 5.11. po Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS (45 min) A: Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy
H: Nervová tkáň
Nervová tkáň
st Epitelová tkáň 
čtv Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek
   
6 8.11. - 12.11. po Svaly hrudníku a zad                                 A: Osová kostra a její kloubní spojení.
H: Epitelová tkáň
3. TEST: Svaly končetin 
st Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly
čtv Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci
Lebka I - Přehled kostí
7 15.11. - 19.11. po Lebka II - Přehled kostí A: Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál
H: Opakování tkání
4. TEST a 5. ZKOUŠENÍ : Tkáně
st svátek
čtv Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva, končetin
   
8 22.11. - 26.11. po Lebka III - Lebeční prostory A: Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub
H: Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci - seminář
6. TEST: Trup - Osová kostra a svaly trupu
st Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce
čtv Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 1
   
9 Pitvy 1-6 po Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 2 A: Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 7 - 12
A: Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 1-6 (14.00-18.00)
H: Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 7-12
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 1-6
st  
29.11. - 3.12 čtv Svaly hlavy a krku
   
10 Pitvy 7-12 po Hlavní cévy hlavy a krku A: Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 1 - 6
A: Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 7-12 (14.00-18.00)
H: Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 1-6
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 7-12
st Krev
6.12. - 10.12. čtv Krvetvorba
   
11 Oběhová soustava po Srdce A: Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku
H: Krev a krvetvorba
8. ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení + svaly hlavy a krku
st Vývoj srdce
13.12. - 17.12. čtv Oběhový systém stavba
   
20.12. 2021 - 2.1.2022 Vánoční prázniny
12 3.1. - 7.1. po Tepny 1 A: Srdce
H: Krevní cévy 1
9. TEST: Lebka + svaly hlavy a krku
st Tepny 2 
čtv Žíly 
   
13 10.1. - 14.1. po Vývoj cév A: Krevní cévy 2
H: Oběhový systém + vývoj
10. ZKOUŠENÍ: Srdce
st Mízní systém 1 (buňky, slezina, brzlík, mízní uzlíky)
čtv Mízní systém 2 (mízní cévy a uzliny)
   
14 Trávicí soustava po Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby+vývoj A+H+E A: Mízní cévy a uzliny
H: Mízní systém
st Jazyk,ústní dutina, hltan A+H
17.1. - 21.1. čtv Vývoj hlavy a krku.
   
  Zimní zkouškové období     11. TEST: Oběhový a mízní systém + krev
12. ZKOUŠENÍ: Oběhový a mízní systém + krev
   
   

 Ke stažení Sylabus AHE zimní semester 2021/2022 ve verzi pdf

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.