Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v zimním semestru 2022/2023

 

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 8.00 do 10.35, ve středu od 8.00 do 9.40 a ve čtvrtek od 8.00 do 9.40 ve Velké nové posluchářně v Žížale.
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

 

2022/2023 Přednášky A - praktika H - praktika
Pohybová soustava a tkáně
3.10.-7.10.
Úvod do studia anatomie, histologie a embryologie, Obecná anatomie kostí. Kostra horní končetiny Orientace na těle, tělní roviny, Kostra horní končetiny I Úvod, základy mikroskopování
Kostra dolní končetiny
Základní histologické techniky
10.10.-14.10. Obecná stavba a anatomie kloubů, klouby horní končetiny Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny Cytologie
Klouby dolní končetiny 11.10.
Pojivová tkáň
Obecná stavba svalu a svalová tkáň.
17.10.-21.10. Přehled svalů HK. Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
1. ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK
Pojivová tkáň
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK
Přehled svalů DK 
24.10.-28.10. Imatrikulace 24.10. - výuka se ruší Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy
2. TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK 
Svalová tkáň
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK (25.10.)
Nervová tkáň
Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS
31.10.-4.11. Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy Nervová tkáň
Epitelová tkáň 
Svaly hrudníku a zad                                
7.11.-11.11. Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly Osová kostra a její kloubní spojení.
3. TEST: Svaly končetin 
Epitelová tkáň 
Lebka I - Přehled kostí (8.11.)
Lebka II - Přehled kostí
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci
14.11.-18.11. Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva, končetin  Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál  Opakování tkání
4. TEST: Tkáně
5. ZKOUŠENÍ: Tkáně
Lebka III - Lebeční prostory 
17.11. - Státní svátek - výuka se ruší
21.11.-25.11. Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub
6. TEST: Trup - Osová kostra a svaly trupu
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci - seminář
Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 1 (22.11.)
Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 2
Krev
Pitvy 1-6
28.11.-2.12.
Svaly hlavy a krku Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 7 - 12
Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 1-6 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 1-6
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 7-12
Hlavní cévy hlavy a krku
Krvetvorba
Pitvy 7-12
5.12.-9.12.
Oběhový systém stavba Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 1 - 6
Pitva končetin a svalů trupu - každý den odpoledne 7-12 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 7-12
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin 1-6
Srdce 6.12.
Vývoj srdce
Vývoj cév
Oběhová soustava
12.12.-16.12.
Tepny 1 Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku
8. ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení + svaly hlavy a krku
Krev a krvetvorba
Tepny 2 
Tepny 3
19.12.-23.12. Mízní systém 1 (buňky, mízní uzlíky,slezina, brzlík) Srdce
9. TEST: Lebka + svaly hlavy a krku
Oběhový systém + vývoj
Žíly 
Mízní systém 2  (mízní cévy a uzliny)
2.1.-6.1 Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby+vývoj A+H+E Krevní cévy, Mízní cévy a uzliny
10. ZKOUŠENÍ: Srdce
Mízní systém
Jazyk,ústní dutina, hltan A+H
Vývoj hlavy a krku.
Trávicí soustava
9.1.-13.1.
Jícen + žaludek A+H Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan
11. TEST: Oběhový a mízní systém + krev
Trávicí systém 1 (ústní dutina, zuby, jícen)
Tenké a tlusté střevo A+H
Játra A+H
Zimní zkouškové období     12. ZKOUŠENÍ: Oběhový a mízní systém + krev

Modré přednášky se budou konat ve VP v Motole

Ke stažení Sylabus AHE zimní semester 2022/2023 ve verzi pdf

Created: 20. 9. 2016 / Modified: / Responsible person: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.