Rozvrh přednášek a praktik

Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2023/2024

Přednášky se konají vždy v pondělí​ od 11.40 do 12.20, ve úterý od 11.40 do 12.20 a ve čtvrtek od 11.40 do 12.20 ve Velké nové posluchářně v Žížale (A303).
Praktická cvičení studentů probíhají dle Rozpisu a umístění praktik.

Účast na praktických cvičeních je povinná, účast na přednáškách je doporučená.

 
  Rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie, histologie a embryologie pro studenty Všeobecného lékařství v letním semestru 2023/2024
Týden 2023/2024 Přednášky A - praktika H - praktika
1 19.2.-23.2. Slinivka a slinné žlázy, pobřišnice A+H Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník Trávicí systém 2 (žaludek a střevo)
Vývoj trávicího a dýchacího systému a coelomu
Pobřišnicová dutina, hlavní cévy a nervy břicha. Portální oběh
2 Dýchací soustava
Močopohl. S.
26.2.-1.3.
Horní dýchací ústrojí A+H + Dolní dých. ústrojí A+H (místo Oš.) Pobřišnice, játra, žlučové cesty, slinivka Trávicí systém 3 (játra, slinivka, slinné žlázy)
Mezihrudí a jeho členění. Hlavní cévy a nervy hrudníku. Vývoj plic.
Močové ústrojí (ledvina) A+H
3 4.3.-8.3. Močový systém (vývodní cesty) A+H Dýchací ústrojí
13. TEST: Trávicí ústrojí
Dýchací systém
Mužské pohlavní ústrojí 1 (varlata) A+H
Mužské pohlavní ústrojí 2 (vývodné cesty, přídatné žlázy) A+H
4 11.3.-15.3. Ženské pohlavní ústrojí 1 (vaječníky) A+H  Močové ústrojí a mužské pohlavní ústrojí
14. TEST: Dýchací ústrojí
Močový systém
Ženské pohlavní ústrojí 2 (vejcovody, děloha, pochva) A+H
Vývoj močového a pohlavního systému
5 Nervová soustava
18.3.-22.3.
Plodové obaly a placenta   Ženské pohlavní ústrojí a pánevní a močopohlavní dno Mužský pohlavní systém
Míšní nervy     
Hlavové nervy 1
6 25.3.-29.3. Hlavové nervy 2 Periferní nervová soustava – míšní nervy a míšní autonomní soustava Ženský pohlavní systém + placenta
Autonomní nervová soustava
Nervový systém a jeho vývoj
7 1.4.-5.4. Velikonoční pondělí Periferní nervová soustava – hlavové nervy  a mozková autonomní soustava
15. TEST: Močopohlavní ústrojí (úterý 2.4. na začátku přednášky)

 

Opakování
16. ZKOUŠENÍ: Trávicí, dýchací, močopohlavní systém
CNS – mícha (krácená - test)
CNS – mozkový kmen I.
8 8.4.-12.4. CNS – mozkový kmen II. Centrální nervová soustava – mícha, obaly, Willisův tepenný okruh
17. TEST: Periferní nervový systém 
Nervový systém
Endokrinní systém a vývoj
CNS – mozeček
9 15.4.-19.4. Kožní systém Centrální nervový systém – Mozeček a kmen Endokrinní systém
CNS – mezimozek 
CNS – bazální ganglia
10 22.4.-26.4. CNS – mozková kůra Mezimozek, Bazální ganglia, capsula interna, komory, řezy mozkem.
18. TEST: CNS 1
Kožní systém
Smysly – Oko 1
Smysly – Oko 2
11 Smysly
29.4.-3.5.
CNS – komory, pleny a cévy Mozkové polokoule, laloky a závity, funkční korové oblast
19. TEST: Endokrinní + kožní
Smysly 1
CNS – limbický systém a okruhy
CNS – dráhy 
12 6.5.-10.5. Smysly: Ucho 1 + Ucho 2 (místo Oš.) 21. TEST: CNS 2
22. ZKOUŠENÍ: CNS 3 
Smysly 2 
Smysly: Hmat, bolest, čich, chuť
Přednášky k pitevním cvičením
13 Pitvy 1-6
13.5.-17.5.
Závěrečná přednáška Smysly 7-12
Letní pitevní cvičení – celé tělo 1-6 (v út RD, účast dobrovolná)
20. ZKOUŠENÍ: Celé tělo 1-6

24. ZKOUŠENÍ:

Nervový, endokrinní, kožní, smyslový systém 7-12

Rektorský den
Speciální histologické techniky
14 Pitvy 7-12
20.5.-24.5.
Volná přednáška Smysly 1-6
Letní pitevní cvičení – celé tělo 7-12
20. ZKOUŠENÍ: Celé tělo 7-12

24. ZKOUŠENÍ:

Nervový, endokrinní, kožní, smyslový systém 1-6 

Volná přednáška
Volná přednáška
  Letní zkouškové období od 27.5.   23. TEST: Smysly (písemný test) - čtv 30.5. nebo pá 31.5.  

Ke stažení Sylabus AHE letní semester 2023/2024 ve verzi pdf 

Týden 2023/2024 Přednášky A - praktika H - praktika
1 Pohybová soustava a tkáně
2.10. - 6.10.
Úvod do studia anatomie, histologie a embryologie, Obecná anatomie kostí. Kostra horní končetiny Orientace na těle, tělní roviny, Kostra horní končetiny I Úvod, technika, základy mikroskopování
Imatrikulace - výuka odpadá
Úvod do histologie
2 9.10. - 13.10. Kostra dolní končetiny Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny Praktická cytologie
Obecná stavba a anatomie kloubů, klouby horní končetiny
Klouby dolní končetiny
Pojivová tkáň
3 16.10. - 20.10. Obecná stavba svalu a svalová tkáň Klouby horní končetiny. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek
1. ZKOUŠENÍ: Obecná anatomie kostí, kosti HK+DK
Pojivová tkáň
Přehled svalů HK.
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny HK
4 23.10. - 27.10. Přehled svalů DK Svaly horní končetiny, hlavní cévy a nervy
2. TEST: Obecná anatomie kloubů, klouby HK a DK
Svalová tkáň
Svaly, fascie, prostory, cévy a nervové kmeny DK
Nervová tkáň
Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS
5 30.10. - 3.11. Osová kostra a její kloubní spojení. Pánev jako celek Svaly dolní končetiny, hlavní cévy a nervy Nervová tkáň
Epitelová tkáň 
Svaly hrudníku a zad                                
6 6.11. - 10.11. Svaly břicha, pánevního dna. Tříselný kanál a kýly Osová kostra a její kloubní spojení.
4. TEST: Svaly končetin
Epitelová tkáň 
Lebka I - Přehled kostí
Lebka II - Přehled kostí
Krev
7 13.11. - 17.11. Krvetvorba Svaly hrudníku, břicha a zad. Tříselný kanál  Opakování tkání
4. TEST: Tkáně
5. ZKOUŠENÍ: Tkáně
Lebka III - Lebeční prostory
Lebka IV - Lebeční prostory. Lebka novorozence. Kloubní spojení na lebce
8 20.11. - 24.11. Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 1 Kosti lebky. Lebeční spodina. Čelistní kloub
6. TEST: Trup - Osová kostra a svaly trupu
Krev a krvetvorba
Přednášky k pitvě končetin a svalů trupu 2
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva, končetin
9 Pitvy 1-6
27.11. - 1.12.
Svaly hlavy a krku Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 7 - 12
Pitva končetin a svalů trupu - denně odpoledne 1 - 6 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 1 - 6
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci 7-12 
Oběhový systém stavba
Hlavní cévy hlavy a krku
10 Pitvy 7-12
4.12. - 8.12.
Srdce Lebka jako celek, lebeční prostory, lebka novorozence 1 - 6
Pitva končetin a svalů trupu - denně odpoledne 7 - 12 (14.00-18.00)
7. ZKOUŠENÍ: Svaly trupu a končetin, cévy a nervy končetin 7 - 12
Vývoj zárodku od implantace po gastrulaci 1-6
Vývoj srdce
Tepny 1
Tepny 2 
11 Oběhová soustava
11.12. - 15.12.
Tepny 3 Svaly hlavy a krku. Hlavní cévy hlavy a krku
8. ZKOUŠENÍ: Lebka a její kloubní spojení + svaly hlavy a krku
Vývoj kostry vč. osifikace, svalstva a končetin
Žíly 
Vývoj cév
12 18.12. - 22.12. Mízní systém 1 (buňky, mízní uzlíky, slezina, brzlík) Srdce
9. TEST: Lebka + svaly hlavy a krku, raná embryologie
Oběhový systém + vývoj
Mízní systém 2  (mízní cévy a uzliny)
Obecná stavba trávicího ústrojí. Zuby+vývoj A+H+E
13 Trávicí soustava
1.1. - 5.1.
Nový rok - výuka odpadá Krevní cévy, Mízní cévy a uzliny
10. ZKOUŠENÍ: Srdce
Mízní systém
Jazyk,ústní dutina, hltan A+H
Vývoj hlavy a krku.
14 8.1. - 12.1. Jícen + žaludek A+H Zuby, jazyk, ústní dutina, slinné žlázy, hltan
11. TEST: Oběhový a mízní systém, krev
Trávicí systém 1 (ústní dutina, zuby, jícen)
Tenké a tlusté střevo A+H
Játra A+H
  Zimní zkouškové období     12. ZKOUŠENÍ: Oběhový a mízní systém, krev

Modře jsou přednášky v úterý v čase Ošetřovatelství

Ke stažení Sylabus AHE zimní semester 2023/2024 ve verzi pdf

Created: 20. 9. 2016 / Modified: / Responsible person: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.