Zkouškové otázky

Student odpovídá na jednu otázku z každého ze čtyř okruhů. Abychom studentům ulehčili přípravu před zkouškou, vytvořili jsme podrobná specifika jednotlivých zkouškových otázek, která jsou studentům k dispozici zde na webových stránkách, ale taktéž na místě zkoušení po vytažení otázek. U každé otázky jsou specifikovány hlavní body, které by si měl student připravit, a taktéž doporučené obrázky, které by měl nakreslit. Pokud to student uzná za vhodné, může si připravit i jiné body nebo nakreslit jiné obrázky, které jsou nějakým způsobem spojené s daným tématem. Vyučující má taktéž právo se zeptat na další souvislosti spojené s danou otázkou, i když nejsou vypsané mezi hlavními body.
Ke stažení: Zkouškové otázky a specifika otázek dle okruhů: Okruh A, Okruh BOkruh COkruh D.

 

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie 

Kosti

 1. Obecná stavba a růst kosti
 2. Kostra končetin
 3. Lebka
 4. Lebka novorozence a čelistní kloub
 5. Páteř, obratle, žebra

Kosterní spoje a odpovídající krajiny

 1. Obecná stavba kosterních spojů
 2. Kosterní spoje pletence horní končetiny
 3. Ramenní kloub a podpažní jáma
 4. Loketní kloub a loketní jamka
 5. Klouby ruky a topografická místa ruky
 6. Pánev jako celek
 7. Kyčelní a křížokyčelní kloub
 8. Kolenní kloub a zákolenní jáma
 9. Hlezenní kloub, klouby nohy, nožní klenba a topografická místa nohy
 10. Kosterní spoje páteře

Svaly

 1. Obecná stavba a inervace svalu
 2. Žvýkací a mimické svaly, fascie hlavy
 3. Svaly a fascie krku
 4. Svaly a fascie hrudníku
 5. Bránice a mechanika dýchání
 6. Svaly a fascie břicha
 7. Pánevní a močopohlavní dno a jejich fascie, fossa ischioanalis
 8. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa zad
 9. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa pletence horní končetiny
 10. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa paže
 11. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa předloktí
 12. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa ruky
 13. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa pletence dolní končetiny
 14. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa stehna
 15. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa bérce
 16. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa nohy

Topografie

 1. Měkké lebeční pokrývky a lebeční klenba, čelní a týlní krajina
 2. Očnice a nosní dutina
 3. Tvář, fossa infratemporalis et pterygopalatina
 4. Krční krajiny, trojúhelníky a prostory
 5. Tříselný kanál, břišní stěna, břišní kýly
 6. Topografické útvary pletence horní končetiny a paže
 7. Topografické útvary pletence dolní končetiny a stehna
 8. Páteřní kanál a jeho obsah
 9. Topografie orgánů mužské pánve
 10. Topografie orgánů ženské pánve
Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže)

Trávicí soustava

 1. Zuby
 2. Jazyk a patro
 3. Slinné žlázy
 4. Hltan
 5. Jícen
 6. Žaludek a bursa omentalis
 7. Dvanáctník
 8. Tenké střevo
 9. Tlusté střevo
 10. Konečník
 11. Játra
 12. Žlučník a žlučové cesty
 13. Slinivka
 14. Pobřišnice a pobřišnicová dutina

Dýchací soustava

 1. Nos, nosní dutina, vedlejší nosní dutiny a nosohltan
 2. Hrtan
 3. Průdušnice a průduškový strom
 4. Plíce a sklípkový strom
 5. Pohrudnice a pohrudniční dutina
 6. Mezihrudí, jeho členění a obsah

Močová soustava

 1. Ledviny
 2. Vývodní močové cesty
 3. Mužská a ženská močová trubice

Pohlavní soustava

 1. Šourek, varle a nadvarle
 2. Vývodní mužské pohlavní cesty
 3. Přídatné mužské pohlavní žlázy
 4. Vnější mužské pohlavní orgány
 5. Vaječník a ovariální cyklus
 6. Vejcovod
 7. Děloha a menstruační cyklus
 8. Pochva
 9. Vnější ženské pohlavní orgány

Srdce

 1. Srdce – stavba, dutiny, chlopně
 2. Převodní srdeční soustava
 3. Srdce – cévy a nervy
 4. Srdce a oběhy

Ostatní

 1. Štítná a příštítná žláza
 2. Nadledvina a další orgány tvořící hormony
 3. Mléčná žláza
 4. Kůže
Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava

Tepny

 1. Srdečnice (aorta) a věnčité tepny
 2. Břišní srdečnice (aorta abdominalis)
 3. Pánevní tepny (arteriae iliacae)
 4. Vnější krkavice (arteria carotis externa)
 5. Čelistní tepna (arteria maxillaris)
 6. Vnitřní krkavice (arteria carotis interna)
 7. Willisův tepenný mozkový okruh (circulus arteriosus cerebri) a mozkové tepny
 8. Obratlová tepna (arteria vertebralis)
 9. Podklíčková tepna (arteria subclavia)
 10. Tepny horní končetiny
 11. Tepny dolní končetiny

Žíly

 1. Lebeční splavy a mozkové žíly
 2. Žíly krku
 3. Horní dutá žíla (vena cava superior) a její přítoky, kavokavální anastomózy
 4. Dolní dutá žíla (vena cava inferior) a její přítoky, kavokavální anastomózy
 5. Vrátnicová žíla (vena portae) a portokavální anastomózy
 6. Žíly hrudníku a portokavální anastomózy
 7. Povrchové žíly končetin a perforátory
 8. Hluboké žíly končetin a perforátory

Mízní soustava

 1. Slezina
 2. Brzlík, opouzdřená a neopouzdřená mízní tkáň
 3. Mízní cévy a kmeny
 4. Mízní odtok z hlavy a krku
 5. Mízní odtok z hrudníku a z horní končetiny
 6. Mízní odtok z břicha
 7. Mízní odtok z pánve a dolní končetiny

Periferní nervová soustava

 1. Obecná stavba míšního nervu a hrudní nervy (nervi thoracici)
 2. Areae radiculares et nervinae, Headovy zóny
 3. Smyslové hlavové nervy
 4. Okohybné hlavové nervy
 5. Trojklaný nerv (nervus trigeminus)
 6. Lícní nerv (nervus facialis)
 7. Postranní smíšený systém
 8. Bloudivý nerv (nervus vagus)
 9. Krční pleteň (plexus cervicalis) a podjazykový nerv
 10. Pažní pleteň (plexus brachialis)
 11. Bederní pleteň (plexus lumbalis)
 12. Křížová pleteň (plexus sacralis)
 13. Sympatický kmen (truncus sympathicus)
 14. Břišní autonomní pleteně
 15. Hlavový parasympatikus
 16. Křížový parasympatikus​
Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly

Centrální nervová soustava

 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory)
 2. Mícha – šedá hmota
 3. Mícha – bílá hmota a reflexy
 4. Prodloužená mícha, reflexy a funkce
 5. Most, reflexy a funkce
 6. Střední mozek, reflexy a funkce
 7. Retikulární formace
 8. Mozeček – stavba a funkce
 9. Mozeček – zapojení a funkce
 10. Mezimozek – součásti, epitalamus, subtalamus, metatalamus
 11. Thalamus
 12. Hypotalamus a hypofýza
 13. Capsula interna a bílá hmota koncového mozku
 14. Korové funkční oblasti
 15. Bazální ganglia
 16. Limbický systém
 17. Asociační a komisurální spoje mozku
 18. Motorické dráhy
 19. Senzitivní dráhy
 20. Zraková dráha
 21. Sluchová a rovnovážná dráha
 22. Čichová a chuťová dráha
 23. Pleny, mozkové komory a mozkomíšní mok
 24. Tepny mozku a míchy
 25. Žíly mozku a míchy
 26. Chemické systémy mozku
 27. Topografie lebeční dutiny

Smysly

 1. Oko – přední oční segment
 2. Oko – zadní oční segment
 3. Přídatné oční struktury
 4. Okohybné svaly a topografie očnice
 5. Vnější ucho
 6. Střední ucho
 7. Vnitřní ucho
 8. Čich
 9. Chuť
 10. Hmat
 11. Bolest
 12. Interoceptory

 

Specifika zkouškových otázek – hlavní body a obrázky:

 

Okruh A: Pohybová soustava (kosti, kosterní spoje, svaly) a Topografie

Kosti

 1. Obecná stavba a růst kosti
 • Hlavní body: druhy kostí, části kostí, histologická stavba, druhy kostní dřeně, druhy osifikace, cévní zásobení kostí
 • Obrázky: vnitřní stavba kosti, částí kostí
 1. Kostra končetin
 • Hlavní body: kosti pletenců a volné části končetin, významné kostní struktury a jejich funkce
 • Obrázky: schéma umístění zápěstních a zánártních kostí
 1. Lebka
 • Hlavní body: demonstrace kostí, otvorů, kostních struktur a lebečních jam na lebce, jejich obsahy a funkce
 • Obrázky: obsah foramen jugulare
 1. Lebka novorozence a čelistní kloub
 • Hlavní body: poměr neurokrania a viscerokrania, fonticuli, další charakteristické znaky, spojení kostí, osifikace kostí lebky; čelistní kloub (typ, tvar, hlavice, jamka, pouzdro, vazy, zvláštní zařízení a pohyby), svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu
 • Obrázky: pohled shora a z boku na lebku novorozence, detail čelistního kloubu
 1. Páteř, obratle, žebra
 • Hlavní body: společné znaky obratlů, odlišnosti krčních, hrudních a bederních obratlů, křížová kost, pohyby páteře a provádějící pohyby páteře, kloubní spojení na páteři, páteřní kanál a jeho obsah, mezižeberní prostor a jeho obsah, fisura scalenorum
 • Obrázky: obecná stavba obratle, vazy páteře
   

Kosterní spoje a odpovídající krajiny

 1. Obecná stavba kosterních spojů
 • Hlavní body: typy spojení kostí, obecný popis kloubu, příklady kloubních spojení, zvláštní zařízení kloubu
 • Obrázky: schématický řez kloubem
 1. Kosterní spoje pletence horní končetiny
 • Hlavní body: rozdělení a příklady jednotlivých kloubních spojení
 • Obrázky: průřez sternoklavikulárním kloubem
 1. Ramenní kloub a podpažní jáma
 • Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby, střední poloha, rotátorová manžeta, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu; ohraničení a obsah podpažní jámy
 • Obrázky: vazy ramenního kloubu, obsah podpažní jámy
 1. Loketní kloub a loketní jamka
 • Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu; ohraničení a obsah loketní krajiny a loketní jamky
 • Obrázky: kloubní pouzdro a vazy, obsah podpažní jámy
 1. Klouby ruky a topografická místa ruky
 • Hlavní body: typy kloubů, hlavice a jamky, vazy, zvláštní zařízení kloubů, pohyby a střední poloha kloubů ruky, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů; samostatně popsat zápěstní kloub a articulatio carpometacarpalis pollicis, ohraničení a obsah ruční krajiny, zápěstní kanál
 • Obrázky: schéma kloubů ruky, příčný řez zápěstním kanálem
 1. Pánev jako celek
 • Hlavní body: kosti tvořící pánev, typy spojení na pánvi, velká a malá pánev, pánevní roviny a rozměry, obecně obsah pánve
 • Obrázky: spojení na pánvi a pánevní roviny a rozměry
 1. Kyčelní a křížokyčelní kloub
 • Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů
 • Obrázky: kloubní pouzdro a vazy kyčelního kloubu
 1. Kolenní kloub a zákolenní jáma
 • Hlavní body: typ, tvar, hlavice, jamka, kloubní pouzdro, vazy, zvláštní zařízení kloubu, pohyby a střední poloha, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu; ohraničení a obsah zákolenní jámy a canalis adductorius
 • Obrázky: kolenní kloub – vazy a přídatná zařízení (pohled shora a zboku), obsah zákolenní jámy
 1. Hlezenní kloub, klouby nohy, nožní klenba a topografická místa nohy
 • Hlavní body: typy kloubů, hlavice a jamky, vazy a pohyby hlezna a kloubů nohy, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubů; samostatně popsat hlezenní, Chopartův a Lisfranckův kloub; nožní klenba, vazy a svaly podílející se na držení klenby
 • Obrázky: vazy a kloubní štěrbina hlezenního kloubu (pohled zezadu, frontální řez), schéma kloubů nohy, nožní klenba
 1. Kosterní spoje páteře
 • Hlavní body: spojení na páteři a příklady; typy, tvary, hlavice, jamky, vazy a pohyby, svaly provádějící pohyby v kloubu a syntopie kloubu
 • Obrázky: vazy páteře, spojení lebky a páteře

Svaly

 1. Obecná stavba a inervace svalu
 • Hlavní body: dělení svalů, stavba kosterního svalu, části a pomocná zařízení kosterního svalu, typy kontrakce, typy svalových vláken, inervace (nervová vlákna a receptory) svalu
 • Obrázky: stavba svalu, sarkomera, inervace svalu
 1. Žvýkací a mimické svaly, fascie hlavy
 • Hlavní body: vývojový původ žvýkacích a mimických svalů, přehled mimických svalů a příklady jejich funkcí, modiolus anguli oris, začátek, úpon, inervace a funkce žvýkacích svalů a tvářového svalu, fascie hlavy
 • Obrázky: mimické svaly
 1. Svaly a fascie krku
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, krční fascie a její listy, prostory na krku (sparium parapharyngeum, spatium prestyloideum et retrostyloideum, spatium retropharyngeum, spatium viscerale, fissura scalenorum)
 • Obrázky: pohled zepředu na krční svaly, příčný řez krkem řez v úrovni C6, fissura scalenorum
 1. Svaly a fascie hrudníku
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, fascie, popis dýchaní a rozdělení na vdechové a výdechové svaly, vysvětlení pneumotoraxu, fascie hrudníku
 • Obrázky: pohled zepředu na svaly hrudníku, příčný řez hrudní stěnou, mezižeberní prostor
 1. Bránice a mechanika dýchání
 • Hlavní body: vývojový původ bránice, začátky, úpon, inervace a funkce bránice, syntopie a topografie bránice (otvory a jejich obsahy), popis dýchaní a rozdělení na vdechové a výdechové svaly, vysvětlení pneumotoraxu
 • Obrázky: části a otvory bránice
 1. Svaly a fascie břicha
 • Hlavní body: začátky, úpony, inervace a funkce svalů, vrstvy břišní stěny, pochva přímého břišního svalu, fascie ohraničení a obsah tříselného kanálu, břišní kýly
 • Obrázky: příčný řez břišní stěnou v místě pochvy přímého břišního svalu nad a pod pupkem, tříselný kanál
 1. Pánevní a močopohlavní dno a jejich fascie, fossa ischioanalis
 • Hlavní body: svaly pánevního dna, jejich začátky, úpony, inervace a funkce; hrázové svaly (svaly močopohlavního dna) jejich začátky, úpony, inervace a funkce; ohraničení a obsah fossa ischioanalis, canalis pudendalis
 • Obrázky: pohled zdola na pánevní a močopohlavní dno, frontální řez malou pánví v přední třetině
 1. Svaly, fascie, krajiny a topografická místa zad
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů prvních tří vrstev; systémy a názvy hlubokých zádových svalů, vývoj, inervace a funkce; ohraničení a obsah trigonum subcoccipitale, trigonum lumbale superius et inferius
 • Obrázky: pohled zezadu na zádové svaly, trigonum suboccipitale
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence horní končetiny
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, cévy a nervy v oblasti ramene, fascie; fossa axilaris, incisura scapulae, incisura spinoglenoidalis, foramen humerotricipitale, foramen omotricipitale, trigonum deltopectorale
 • Obrázky: svaly lopatky při pohledu zezadu
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa paže
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty paže, cévy a nervy v regio brachialis, fascie; fossa cubitalis, canalis cubitalis, canalis pronatorius, canalis supinatorius
 • Obrázky: průřez paží
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa předloktí
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty předloktí, cévy a nervy v regio antebrachialis, fascie; canalis carpi, canalis ulnaris, Paronův prostor
 • Obrázky: průřez předloktím a zápěstím
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa ruky
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, synoviální pochvy v dlani a na hřbetu ruky, fascie; Guiotův prostor, foveola radialis
 • Obrázky: průřez rukou, vaginae synoviales
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa pletence dolní končetiny
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, cévy a nervy kyčelní a hýžďové krajiny, fascie; foramen ischiadicum majus et minus, lacuna vasorum et musculorum
 • Obrázky: pohled zezadu na svaly pletence DK
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa stehna
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty stehna, cévy a nervy v regio femoris, fascie; lacuna vasorum et musculorum, fossa iliopectinea, trigonum femorale, canalis adductorius
 • Obrázky: průřez stehnem, trigonum femorale
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny bérce
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty bérce, cévy a nervy v regio cruris, fascie; fossa poplitea, struktury za mediálním a laterálním kotníkem, arcus tendineus musucli solei, canalis malleolaris, canalis fibularis et musculofibularis
 • Obrázky: průřez bércem, struktury za mediálním a laterálním kotníkem
 1. Svaly, fascie krajiny a topografická místa krajiny nohy
 • Hlavní body: rozdělení svalů do skupin, začátky, úpony, inervace a funkce svalů, kompartmenty, cévy a nervy v regio plantaris, fascie; canalis malleolaris
 • Obrázky: průřez nohou
   

Topografie

 1. Měkké lebeční pokrývky a lebeční klenba, čelní a týlní krajina
 • Hlavní body: vrstvy lebeční klenby, cévy a nervy v čelní a týlní krajině
 • Obrázky: řez vrstvami lebeční klenby
 1. Očnice a nosní dutina
 • Hlavní body: ohraničení a obsah, otvory a jejich obsah, vztahy k okolí
 • Obrázky: frontální řez nosní dutinou (skořepy a průduchy), směr tahu okohybných svalů
 1. Tvář, fossa infratemporalis et pterygopalatina
 • Hlavní body: cévy a nervy v oblasti tváře z povrchu do hloubky; ohraničení, průchody a obsah fossa infratemporalis et pterygopalatina, vztahy k okolí
 • Obrázky: cévy a nervy obličeje
 1. Krční krajiny, trojúhelníky a prostory
 • Hlavní body: rozdělení, ohraničení a obsah krajin a trojúhelníků a prostor krku (trigonum submentale, submandibulare, carotcium, musculare, omoclaviculare, omotrapezium, trigonum Pirogovi, angulus Béclardi)
 • Obrázky: příčný řez krkem v úrovni C6, pohled na krční trojúhelníky
 1. Tříselný kanál, břišní stěna, břišní kýly
 • Hlavní body: ohraničení a obsah tříselného kanálu, typy tříselných kýl
 • Obrázky: vrstvy břišní stěny v úrovni tříselného kanálu s jeho ohraničením
 1. Topografické útvary pletence horní končetiny a paže
 • Hlavní body: fossa axilaris, incisura scapulae et spinoglenoidalis, foramen humerotricipitale et omotricipitale, trigonum deltopectorale, fossa cubitalis, canalis cubitalis, pronatorius, supinatorius, carpi et ulnaris, Paronův prostor, Guiotův prostor, foveola radialis
 • Obrázky: průřez paží, předloktím, zápěstím a rukou
 1. Topografické útvary pletence dolní končetiny a stehna
 • Hlavní body: foramen ischiadicum majus et minus, foramen suprapiriforme et infrapiriforme, lacuna vasorum et musculorum, fossa iliopectinea, trigonum femorale, canalis adductorius, fossa poplitea, arcus tendineus musucli solei, canalis malleolaris, canalis fibularis et musculofibularis
 • Obrázky: průřez stehnem, bércem, nohou, lacuna vasorum et musculorum, struktury za mediálním a laterálním kotníkem
 1. Páteřní kanál a jeho obsah
 • Hlavní body: ohraničení, komunikace a obsah páteřního kanálu, prostory tvořené míšními plenami, místo a způsob provedení lumbální punkce
 • Obrázky: příčný průřez páteřním kanálem
 1. Topografie orgánů mužské pánve
 • Hlavní body: intraperitoneální a subperitoneální orgány, peritoneální závěsy orgánů, prostory v peritoneální dutině, fascie, pánevní a močopohlavní dno, hrázová krajina
 • Obrázky: sagitální řez mužskou pánví
 1. Topografie orgánů ženské pánve
 • Hlavní body: intraperitoneální a subperitoneální orgány, peritoneální závěsy orgánů, prostory v peritoneální dutině, fascie, pánevní a močopohlavní dno, hrázová krajina
 • Obrázky: sagitální řez ženskou pánví
   

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže)

Trávicí soustava

 1. Zuby
 • Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů, zubní vzorec a prořezávání mléčných a trvalých zubů
 • Obrázky: vzorce mléčných a trvalých zubů
 1. Jazyk a patro
 • Hlavní body: části, plochy, útvary, svaly, inervace a cévní zásobení jazyka, vývojové souvislosti, stavba tvrdého a měkkého patra, svaly, cévní zásobení a inervace měkkého patra, krční mandle
 • Obrázky: senzitivní a senzorická inervace jazyka
 1. Slinné žlázy
 • Hlavní body: dělení slinných žláz, stavba, syntopie a inervace velkých slinných žláz
 • Obrázky: glandula parotidea a ductus parotideus
 1. Hltan
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, dělení, stavba stěny, komunikace, syntopie, svaly, inervace, cévní zásobení, prostory kolem hltanu
 • Obrázky: schématický sagitální řez hltanem, svaly hltanu ze strany, příčný řez krkem v oblasti C6
 1. Jícen
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, syntopie, zúžení, inervace a cévní zásobení, zeslabená místa, uzávěr přechodu do žaludku
 • Obrázky: částí, zakřivení a zúžení jícnu, příčný řez krkem v oblasti C6, bránice
 1. Žaludek a bursa omentalis
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, syntopie, závěsy, inervace a cévní zásobení, projekce na přední břišní stěnu, uzávěr přechodu jícnu do žaludku; vznik, ohraničení a výběžky bursa omentalis, ligamentum hepatoduodenale
 • Obrázky: části, cévní zásobení a syntopie žaludku
 1. Dvanáctník
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, syntopie, fixace, inervace a cévní zásobení, mimojaterní žlučové cesty
 • Obrázky: dvanáctník a slinivka, žlučové cesty
 1. Tenké střevo
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, syntopie, fixace, inervace a cévní zásobení, rozdíly mezi lačníkem a kyčelníkem
 • Obrázky: cévní zásobení tenkého střeva
 1. Tlusté střevo
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, stavba, syntopie, cévní zásobení a inervace, polohy červovitého přívěsku slepého střeva, vztah k pobřišnici
 • Obrázky: části tlustého střeva a jejich cévní zásobení, srůstová pole
 1. Konečník
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, části, zakřivení, stavba, syntopie, cévní zásobení a inervace, vnitřní stavba, funkce; pánevní dno, mechanizmus kontinence stolice, tirgonum anale
 • Obrázky: průřez konečníkem ve frontální a sagitální rovině, průřez mužskou a ženskou pánví
 1. Játra
 • Hlavní body: části jater, vnější i vnitřní stavba, dělení, fixace, závěsy a syntopie, cévní zásobení jater, nitrojaterní žlučové cesty, funkce jater
 • Obrázky: syntopie jater (facies visceralis)
 1. Žlučník a žlučové cesty
 • Hlavní body: obecná stavba trávicí trubice, nitrojaterní a mimojaterní žlučové cesty – části a jejich průběh, stavba žlučníku a žlučovodů, ligamentum hepatoduodenale, tvorba a výdej žluči
 • Obrázky: mimojaterní žlučové cesty, ligamentum hepatoduodenale
 1. Slinivka
 • Hlavní body: části, vývody, syntopie, cévní zásobení, funkce exokrinní i endokrinní složky, vývoj
 • Obrázky: dvanáctník a slinivka, žlučové cesty, cévní zásobení slinivky
 1. Pobřišnice a pobřišnicová dutina
 • Hlavní body: dělení pobřišnicové dutiny, vztah k orgánům, závěsy, předstěry, záhyby, prostory a cévní zásobení
 • Obrázky: orgány a závěsy, sagitální průřez pobřišnicovou dutinou, průřez mužskou a ženskou pánví
   

Dýchací soustava

 1. Nos, nosní dutina, vedlejší nosní dutiny a nosohltan
 • Hlavní body: stavba nosu, části, ohraničení a syntopie nosní dutiny, popis a vyústění vedlejších nosních dutin, útvary nosohltanu, cévní zásobení a inervace
 • Obrázky: průřez nosní dutinou, vyústění vedlejších nosních dutin
 1. Hrtan
 • Hlavní body: stavba (chrupavky, vazy, klouby, svaly), dutina, její části a součásti, syntopie, cévní zásobení a inervace, krikotomie
 • Obrázky: laryngoskopický pohled do hrtanu, frontální řez hrtanovou dutinou
 1. Průdušnice a průduškový strom
 • Hlavní body: obecná stavba, rozdíly ve stavbě průdušnice, průdušek a průdušinek, syntopie, cévní zásobení a inervace, větvení průduškového stromu, tracheotomie, bronchoskopie
 • Obrázky: větvení průduškového stromu
 1. Plíce a sklípkový strom
 • Hlavní body: části, plochy, okraje a otisky, plicní laloky a segmenty, syntopie plic a útvary plicní branky, cévní zásobení a inervace, malý, velký a fetální oběh
 • Obrázky: segmenty plic, otisky, útvary plicní branky
 1. Pohrudnice a pohrudniční dutina
 • Hlavní body: základní části, záhyby pohrudnice, syntopie, cévní zásobení a inervace, hranice a projekce pohrudnice, pneumotorax
 • Obrázky: části a záhyby pohrudnice, hranice a projekce pohrudnice a plic
 1. Mezihrudí, jeho členění a obsah
 • Hlavní body: dělení, ohraničení a obsah
 • Obrázky: příčný průřez mediastinem v úrovni T2/3
   

Močová soustava

 1. Ledviny
 • Hlavní body: obaly, vnější a vnitřní stavba, segmenty, syntopie, cévní zásobení a inervace ledvin, nefron a jeho části, juxtaglomerulární aparát, vývojová stádia a tvarové odchylky
 • Obrázky: syntopie ledvin, příčný průřez břišní dutinou v úrovni L1
 1. Vývodní močové cesty
 • Hlavní body: obecná stavba, nitroledvinové a mimoledvinové součásti, syntopie ledvinné pánvičky, části a průběh močovodu, části a syntopie močového měchýře, cévní zásobení a inervace všech vývodních močových cest, mechanizmus močení a kontinence u ženy a muže
 • Obrázky: křížení močovodu s rozličnými strukturami, sagitální řez mužskou a ženskou pánví
 1. Mužská a ženská močová trubice
 • Hlavní body: obecná stavba a místní rozdíly, části, zakřivení, zúžení, rozšíření a svaly mužské močové trubice, části a svaly ženské močové trubice, mechanizmus močení a kontinence u ženy a muže
 • Obrázky: zúžení a rozšíření mužské močové trubice, sagitální řez mužskou a ženskou pánví​
   

Pohlavní soustava

 1. Šourek, varle a nadvarle
 • Hlavní body: stavba, buňky, inervace a cévní zásobení, funkce, vývoj a sestup varlete, vrstvy šourku a obaly varlete, cévní zásobení a inervace
 • Obrázky: vrstvy šourku a obaly varlete
 1. Vývodní mužské pohlavní cesty
 • Hlavní body: obecná stavba vývodních pohlavních cest, přehled, části, průběh a stavba chámovodu; syntopie a vývody měchýřkových žláz; vnější a vnitřní stavba a syntopie prostaty, cévní zásobení a inervace, princip ejakulace
 • Obrázky: části chámovodu, příčný řez prostatou
 1. Přídatné mužské pohlavní žlázy
 • Hlavní body: syntopie a vývody měchýřkových žláz; části, zóny, dělení a syntopie prostaty; glandula bulbourethralis, cévní zásobení a inervace, svaly pánevního dna
 • Obrázky: příčný řez prostatou, sagitální řez mužskou pánví
 1. Vnější mužské pohlavní orgány
 • Hlavní body: vnější a vnitřní stavba, cévní zásobení a inervace, svaly močopohlavního dna, mechanizmus erekce a ejakulace
 • Obrázky: příčný řez pyjem, sagitální řez mužskou pánví, žabí pohled na hrázovou krajinu
 1. Vaječník a ovariální cyklus
 • Hlavní body: části, stavba, buňky, fixace, cévní zásobení a inervace, ovariální cyklus, stádia folikulů, červené, žluté a bílé tělísko
 • Obrázky: cévní zásobení vaječníku a vejcovodu
 1. Vejcovod
 • Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, stavba, fixace, cévní zásobení a inervace, oplození
 • Obrázky: části vejcovodu, cévní zásobení vaječníku a vejcovodu
 1. Děloha a menstruační cyklus
 • Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, vnitřní stavba dělohy, poloha a syntopie, podpůrný a závěsný aparát, cévní zásobení a inervace, menstruační cyklus
 • Obrázky: sagitální řez ženskou pánví, části dělohy, ligamentum latum uteri
 1. Pochva
 • Hlavní body: obecná stavba ženských pohlavních cest, části, vnitřní stavba, svaly pánevního dna, poloha a syntopie, cévní zásobení a inervace, menstruační cyklus
 • Obrázky: sagitální řez ženskou pánví
 1. Vnější ženské pohlavní orgány
 • Hlavní body: vnější a vnitřní stavba, cévní zásobení a inervace, svaly močopohlavního dna, mechanizmus erekce
 • Obrázky: příčný řez poštěváčkem, sagitální řez ženskou pánví, žabí pohled na hrázovou krajinu
   

Srdce

 1. Srdce – stavba, dutiny, chlopně
 • Hlavní body: dělení srdečních dutin a chlopní, popis a části, srdeční sklelet, tok krve ve fetálním a dospělém srdci, vrstvy srdeční stěny, poslechová místa, nástin vývoje srdce
 • Obrázky: příčný řez srdcem s cévním zásobením
 1. Převodní srdeční soustava
 • Hlavní body: části, vrstvy srdeční stěny, srdeční skelet, arytmie
 • Obrázky: schéma převodní srdeční soustavy
 1. Srdce – cévy a nervy
 • Hlavní body: uložení a syntopie srdce, projekce srdce na hrudní stěnu a poslechová místa chlopní, tepenné, žilní a mízní zásobení, inervace, převodní srdeční soustava
 • Obrázky: příčný řez srdcem s cévním zásobením, schéma cévního zásobení srdce, projekce srdce na hrudní stěnu, poslechová místa chlopní
 1. Srdce a oběhy
 • Hlavní body: komunikace a struktury v srdečních dutinách, malý krevní oběh, fetální oběh, nástin vývoje srdce
 • Obrázky: struktury v pravé síní, fetální oběh
   

Ostatní

 1. Štítná a příštítná žláza
 • Hlavní body: stavba, části, syntopie, cévní zásobení a inervace, chirurgický přístup, funkce a hormony, vývoj a sestup
 • Obrázky: příčný řez krkem v úrovni C6
 1. Nadledvina a další orgány tvořící hormony
 • Hlavní body: stavba, části, tvar, syntopie, cévní zásobení a inervace, funkce a hormony, vývoj; endokrinní aktivita slinivky, ledvin, srdce, vaječníku, žlutého tělíska, placenty, varlete, hypofýzy a hypotalamu
 • Obrázky: příčný průřez břišní dutinou v úrovni L1
 1. Mléčná žláza
 • Hlavní body: umístění, stavba, syntopie, cévní zásobení a inervace
 • Obrázky: sagitální řez prsem, mízní odtok
 1. Kůže
 • Hlavní body: funkce kůže, vrstvy kůže, vrstvy pokožky, buňky, deriváty (žlázy, chlupy, nehty), hmatová tělíska a jejich funkce
 • Obrázky: průřez kůží

 

Okruh C: Cévní a mízní soustava a periferní nervová soustava

Tepny

 1. Srdečnice (aorta) a věnčité tepny
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma, bypass, katetrizace a angioplastika
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Břišní srdečnice (aorta abdominalis)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Pánevní tepny (arteriae iliacae)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, aneuryzma
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Vnější krkavice (arteria carotis externa)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, větvení (hlavní větve i jejich větve) a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Čelistní tepna (arteria maxillaris)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky, epidurální krvácení
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Vnitřní krkavice (arteria carotis interna)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, ultrazvuk a pohmat
 1. Willisův tepenný mozkový okruh (circulus arteriosus cerebri) a mozkové tepny
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, klinicky významné větve a následky jejich uzávěrů/krvácení, subarachnoidální krvácení, aneuryzmata, oblasti mozku zásobené jednotlivými mozkovými tepnami
 • Obrázky: schéma a základní větvení, oblasti mozku zásobené jednotlivými mozkovými tepnami
 1. Obratlová tepna (arteria vertebralis)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, průchody skrz otvory lebky
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Podklíčková tepna (arteria subclavia)
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, skalenový syndrom, steal fenomén
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Tepny horní končetiny
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, topografická místa, pohmat, katetrizace, dialyzační píštěle
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Tepny dolní končetiny
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, části, větvení a oblasti zásobení, vztah k okolním strukturám, topografická místa, pohmat, katetrizace, bypassy
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
   

Žíly

 1. Lebeční splavy a mozkové žíly
 • Hlavní body: obecná stavba cév; dělení na párové a nepárové, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, emisária, subdurální krvácení
 • Obrázky: sagitální a transverzální pohled na nepárové a párové splavy, forntální řez skrz sinus cavernosus
 1. Žíly krku
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, centrální katetrizace, emisária
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Horní dutá žíla (vena cava superior) a její přítoky, kavokavální anastomózy
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, centrální katetrizace, přehled kavokaválních anastomóz
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Dolní dutá žíla (vena cava inferior) a její přítoky, kavokavální anastomózy
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, přehled kavokaválních anastomóz
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Vrátnicová žíla (vena portae) a portokavální anastomózy
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, portální hypertenze, přehled portokaválních anastomóz, TIPS
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Žíly hrudníku a portokavální anastomózy
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, portální hypertenze, přehled portokaválních anastomóz
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Povrchové žíly končetin a perforátory
 • Hlavní body: obecná stavba cév; přehled povrchových žil horní a dolní končetiny, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, venepunkce, princip funkce perforátorů, varixy
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, obecné schéma perforátoru, confluens venosus subinguinalis
 1. Hluboké žíly končetin a perforátory
 • Hlavní body: obecná stavba cév; přehled hlubokých žil horní a dolní končetiny, průběh, přítoky a oblasti sběru krve, vztah k okolním strukturám, princip funkce perforátorů
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, obecné schéma perforátoru
   

Mízní soustava

 1. Slezina
 • Hlavní body: části, stavba, syntopie, průběh a větvení cév, cévní zásobení a inervace, funkce, dvojdobá ruptura sleziny
 • Obrázky: syntopie sleziny
 1. Brzlík, opouzdřená a neopouzdřená mízní tkáň
 • Hlavní body: části, stavba, syntopie, cévní zásobení a inervace, funkce; mandle – přehled, stavba a funkce; mízní uzlina – přehled, stavba a funkce, MALT
 • Obrázky: Waldeyerův mízní okruh
 1. Mízní cévy a kmeny
 • Hlavní body: obecná stavba cév; průběh, přítoky, vztah k okolním strukturám, spádová oblast
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Mízní odtok z hlavy a krku
 • Hlavní body: přehled skupin mízních uzlin hlavy a krku a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů hlavy a krku (zejména jazyk), Virchovowy-Troisierovy uzliny, TNM klasifikace
 • Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin hlavy a krku, schéma odtoku mízy z jazyka
 1. Mízní odtok z hrudníku a z horní končetiny
 • Hlavní body: přehled skupin mízních uzlin hrudníku a horní končetiny a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů hrudníku a horní končetiny (zejména plíce a mléčná žláza), Sorgiusova uzlina, TNM klasifikace
 • Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin hrudníku a horní končetiny, schéma odtoku mízy z plic a mléčné žlázy
 1. Mízní odtok z břicha
 • Hlavní body: přehled skupin mízních uzlin břicha a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů břicha (zejména žaludek a tlusté střevo), TNM klasifikace
 • Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin břicha, schéma odtoku mízy z žaludku a tlustého střeva
 1. Mízní odtok z pánve a dolní končetiny
 • Hlavní body: přehled skupin mízních uzlin pánve a dolní končetiny a jejich spádových oblastí, odtok z jednotlivých orgánů břicha (zejména vaječník/varle, děloha, prostata, šourek), Cabanasova uzlina, TNM klasifikace
 • Obrázky: schéma umístění skupin mízních uzlin pánve a dolní končetiny, schéma odtoku mízy z dělohy
   

Periferní nervová soustava

 1. Obecná stavba míšního nervu a hrudní nervy (nervi thoracici)
 • Hlavní body: obecné rozdělení periferní nervové soustavy, modality a funkce periferního nervu, jeho stavba, větve; průběh, větvení a modality hrudních nervů, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, pásový opar
 • Obrázky: schéma míšního nervu
 1. Areae radiculares et nervinae, Headovy zóny
 • Hlavní body: vysvětlit pojmy, uvést příklady, klinický význam
 • Obrázky: dermatomy těla i končetin, senzitivní inervace hlavy a končetin
 1. Smyslové hlavové nervy
 • Hlavní body: čichový, zrakový a sluchorovnovážný nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, čichová, zraková, sluchová a rovnovážná dráha, fundus meatus acustici interni, schéma zornicového reflexu
 1. Okohybné hlavové nervy
 • Hlavní body: okohybný, kladkový a odtahovací nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, frontální řez sinus cavernosus, schéma zornicového reflexu
 1. Trojklaný nerv (nervus trigeminus)
 • Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění (neuralgie), ganglia, anestézie
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, schéma rohovkového reflexu
 1. Lícní nerv (nervus facialis)
 • Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění – příznaky periferní a centrální obrny
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, canalis nervi facialis, schéma rohovkového reflexu
 1. Postranní smíšený systém
 • Hlavní body: jazykohltanový, bloudivý a přídatný nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, foramen jugulare
 1. Bloudivý nerv (nervus vagus)
 • Hlavní body: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, foramen jugulare
 1. Krční pleteň (plexus cervicalis) a podjazykový nerv
 • Hlavní body: podjazykový nerv: vývojové pozadí, jádra, modality, výstup z mozku, průběh, průchod lebkou, větvení, vztah k okolním strukturám, souhrn inervace, klinické vyšetření, reflexy, obrna/dráždění; přehled nervů pleteně, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, Jonášův bod
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Pažní pleteň (plexus brachialis)
 • Hlavní body: přehled nervů pleteně, včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, reflexy, svodná anestézie, úžinové syndromy
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace horní končetiny, schéma bicipitového a tricipitového reflexu
 1. Bederní pleteň (plexus lumbalis)
 • Hlavní body: přehled nervů pleteně, včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, svodná anestézie, úžinové syndromy
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace dolní končetiny, schéma patelárního reflexu
 1. Křížová pleteň (plexus sacralis)
 • Hlavní body: přehled nervů pleteně, včetně kořenů, průběh, větvení a modality, vztah k okolním strukturám, inervační oblast, obrna/dráždění, svodná anestézie, úžinové syndromy
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení, dermatomy a senzitivní inervace dolní končetiny, schéma reflexu Achillovy šlachy
 1. Sympatický kmen (truncus sympathicus)
 • Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a sympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, Claude Bernardův-Hornerův syndrom, zornicový reflex
 • Obrázky: schéma míšního nervu, schéma průběhu a základní větvení
 1. Břišní autonomní pleteně
 • Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a sympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, Cannonův-Boehmův bod
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Hlavový parasympatikus
 • Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a parasympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality, jádra, umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení
 1. Křížový parasympatikus
 • Hlavní body: obecná funkce autonomního systému a parasympatiku (mediátory, receptory), stavba, modality umístnění, ganglia, větvení a přehled základních větví, přehled inervačních oblastí, vztah k okolním strukturám, funkce, Cannonův-Boehmův bod
 • Obrázky: schéma průběhu a základní větvení


Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly

Centrální nervová soustava

 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory)
 • Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí, mediátorů, funkční význam
 • Obrázky: schéma neuronu a synapse
 1. Mícha – šedá hmota
 • Hlavní body: vnější popis míchy, včetně cév a obalů, stavba šedé míšní hmoty, jádra a Rexedovy laminy, jejich funkce a zapojení
 • Obrázky: průřez míchou
 1. Mícha – bílá hmota a reflexy
 • Hlavní body: vnější popis míchy, včetně cév a obalů, stavba bílé míšní hmoty, míšní dráhy, druhy reflexů, rozdělení, stavba reflexního oblouku
 • Obrázky: průřez míchou, schéma reflexního oblouku
 1. Prodloužená mícha, reflexy a funkce
 • Hlavní body: vnější popis prodloužené míchy, včetně cév a obalů, jádra, dráhy, jejich zapojení a význam
 • Obrázky: průřez prodlouženou míchou
 1. Most, reflexy a funkce
 • Hlavní body: vnější popis mostu, včetně cév a obalů, členění, jádra, dráhy, jejich zapojení a význam
 • Obrázky: průřez mostem
 1. Střední mozek, reflexy a funkce
 • Hlavní body: vnější popis středního mozku, včetně cév a obalů, členění, jádra, dráhy, zapojení a funkce
 • Obrázky: průřez středním mozkem
 1. Retikulární formace
 • Hlavní body: umístění, členění, stavba, spoje, funkční význam
 • Obrázky: schéma retikulární formace
 1. Mozeček – stavba a funkce
 • Hlavní body: vnější popis mozečku, včetně cév a obalů, vnitřní stavba, jádra a jejich zapojení, funkce mozečku a její poruchy
 • Obrázky: stavba mozečkové kůry
 1. Mozeček – zapojení a funkce
 • Hlavní body: přehled aferentace a eferentace mozečku, zapojení, funkce mozečku a její poruchy
 • Obrázky: jednoduché schéma drah
 1. Mezimozek – součásti, epitalamus, subtalamus, metatalamus
 • Hlavní body: vnější popis, základní členění a zapojení mezimozku, funkční význam
 • Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí
 1. Talamus
 • Hlavní body: vnější popis, přehled jader a jejich zapojení, funkční význam, talamokortikální spoje
 • Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí
 1. Hypotalamus a hypofýza
 • Hlavní body: vnější popis, včetně cév a obalů, členění – jádra, oblasti, jejich zapojení a význam, vztah hypotalamu a hypofýzy, hormony, princip a význam regulace
 • Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí, průřez hypofýzou
 1. Capsula interna a bílá hmota koncového mozku
 • Hlavní body: popis a části, dráhy a jejich funkce, cévní zásobení a následky jeho porušení
 • Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí
 1. Korové funkční oblasti
 • Hlavní body: přehled korových oblastí, jejich zapojení, aferentace, eferentace, význam a poruchy, cévní zásobení
 • Obrázky: mozková poloukoule s vyznačením hlavních oblastí
 1. Bazální ganglia
 • Hlavní body: členění, stavba, zapojení, funkce, mediátory
 • Obrázky: okruhy bazálních ganglií, frontální a horizontální průřez polokoulí
 1. Limbický systém
 • Hlavní body: členění, zapojení, funkční význam
 • Obrázky: Papezův okruh, Andersenův okruh
 1. Asociační a komisurální spoje mozku
 • Hlavní body: přehled, vysvětlit pojmy, jejich zapojení a význam
 • Obrázky: frontální a horizontální průřez polokoulí
 1. Motorické dráhy
 • Hlavní body: přehled (pyramidová, extrapyramidové), zapojení, funkční význam
 • Obrázky: průřez míchou, schéma jednotlivých drah
 1. Senzitivní dráhy
 • Hlavní body: přehled (hmat, bolest, polohocit, mozečkové kolaterály), zapojení, funkční význam
 • Obrázky: průřez míchou, schéma jednotlivých drah
 1. Zraková dráha
 • Hlavní body: přehled, zapojení, odbočky, funkční význam, výpadky zorného pole, zornicový reflex
 • Obrázky: schéma jednotlivých drah
 1. Sluchová a rovnovážná dráha
 • Hlavní body: přehled, zapojení, funkční význam
 • Obrázky: schéma jednotlivých drah
 1. Čichová a chuťová dráha
 • Hlavní body: přehled, zapojení, funkční význam
 • Obrázky: schéma jednotlivých drah
 1. Pleny, mozkové komory a mozkomíšní mok
 • Hlavní body: jednotlivé vrstvy a prostory mezi nimi, uspořádání na mozku a na míše, členění, ohraničení a propojení komor, cisterny a jejich obsah, tvorba, oběh a vstřebávání mozkomíšního moku
 • Obrázky: topografie páteřního kanálu, průřez obalů mozku, průřez komorami
 1. Tepny mozku a míchy
 • Hlavní body: hluboké a povrchové tepny a jejich úseky, tepny míchy
 • Obrázky: Willisův okruh, schéma zásobení kůry
 1. Žíly mozku a míchy
 • Hlavní body: hluboké a povrchové žíly, žilní splavy, žíly míchy
 • Obrázky: schéma párových a nepárových žilních splavů, průřez žilním splavem, průřez sinus cavernosus
 1. Chemické systémy mozku
 • Hlavní body: členění, umístění a funkční význam
 • Obrázky: schématické zapojení a umístění jednotlivých systémů
 1. Topografie lebeční dutiny
 • Hlavní body: členění a obsah celku i jednotlivých částí
 • Obrázky: incisura tentorii​
   

Smysly

 1. Oko – přední oční segment
 • Hlavní body: vnější a vnitřní stavba oka, tvorba komorového moku, akomodace, inervace a cévní zásobení, rohovkový a zornicový reflex
 • Obrázky: průřez okem, iridokorneální úhel
 1. Oko – zadní oční segment
 • Hlavní body: vnější a vnitřní stavba oka, podrobná stavba sítnice, inervace a cévní zásobení, zraková dráha
 • Obrázky: průřez okem, oční pozadí
 1. Přídatné oční struktury
 • Hlavní body: stavba víček, členění spojivky, tvorba a odvod slz
 • Obrázky: průřez víčkem, schéma slzného ústrojí
 1. Okohybné svaly a topografie očnice
 • Hlavní body: začátek, úpon, inervace, funkce svalů, obrny okohybných nervů, jednotlivé vrstvy očnice
 • Obrázky: schéma úponu svalů a směr pohybu oka při působení jednotlivých svalů
 1. Vnější ucho
 • Hlavní body: vnější popis a stavba boltce, zvukovodu a bubínku, topografické vztahy, vrstvy okolních měkkých pokrývek, cévní zásobení a inervace, princip slyšení, sluchová dráha
 • Obrázky: otoskopický pohled na bubínek
 1. Střední ucho
 • Hlavní body: stavba bubínku, členění, ohraničení a obsah středoušní dutiny, funkční význam, princip slyšení, sluchová dráha
 • Obrázky: otoskopický pohled na bubínek, pohled na mediální stěnu středoušní dutiny
 1. Vnitřní ucho
 • Hlavní body: uložení, stavba a členění, endolymfa a perilymfa, význam jednotlivých oddílů, cévní a nervové zásobení, receptorová místa, princip slyšení a vnímání rovnováhy a poruchy, sluchová a rovnovážná dráha
 • Obrázky: přehled blanitého labyrintu, Cortiho orgán, receptory rovnovážného ústrojí
 1. Čich
 • Hlavní body: umístění čichového ústrojí, stavba, ohraničení nosní dutiny, princip vnímání čichu, čichová dráha a poruchy, čichový mozek
 • Obrázky: čichová dráha
 1. Chuť
 • Hlavní body: umístění chuťového ústrojí, stavba, ohraničení ústní dutiny a hltanu, princip vnímání chuti, chuťová dráha a poruchy
 • Obrázky: chuťová dráha, inervace jazyka
 1. Hmat
 • Hlavní body: přehled a umístění hmatových receptorů, stavba receptorů, stavba kůže, princip vnímání hmatu, senzitivní dráhy a poruchy, dermatomy
 • Obrázky: senzitivní dráhy, dermatomy
 1. Bolest
 • Hlavní body: přehled a umístění receptorů bolesti, stavba receptorů, stavba kůže, princip vnímání bolesti, senzitivní dráhy a poruchy, dermatomy a Headovy zóny, rychlá a pomalá bolest
 • Obrázky: senzitivní dráhy, dermatomy
 1. Interoceptory
 • Hlavní body: přehled a umístění interoceptorů, stavba receptorů, princip vnímání hmatu, příslušné nervy či struktury
 • Obrázky: juxtaglomerulární aparát
Created: 18. 3. 2017 / Modified: / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák