Rozvrh seminářů

Rozvrh seminářů z anatomie pro studenty Bc. Všeobecná sestra a Pediatrická sestra v zimním semestru 2021/2022

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek od 9.40 do 12.50 (s desetiminutovou přestávkou) v malé pravé posluchárně:

7. 10. 2021 Obecná anatomie, pohybový systém
21. 10. 2021 Orgánové systémy (trávicí, dýchací a močopohlavní systém)
4. 11. 2021 Srdce a oběhový systém, periferní nervový systém
18. 11. 2021 Centrální nervový systém, smyslové ústrojí, kůže
Created: 20. 9. 2016 / Modified: / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák