Průběžné testy – okruhy

Otázky v průběžných testech odpovídají probranému učivu z praktik a obsahu povinné a doporučené literatury. Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy nasměrovat. Okruhy jednotlivých témat obsahují některé z těchto bodů: způsob zkoušení, okruhy otázek, klinické poznámky, zajímavosti a snímky zobrazovacích metod. Okruhy se můžou podle potřeby aktualizovat, takže studentům doporučujeme jejích pravidelnou kontrolu.

 1. Kosti končetin –​ ústní zkoušení
 2. Klouby končetin –​ písemný test
 3. Svaly končetin –​ písemný test
 4. Kosti a klouby osové kostry –​ ústní zkoušení
 5. Svaly hlavy, krku a trupu –​ písemný test
 6. Topografická anatomie – popitevní zkoušení
 7. Srdce a cévy –​ písemný test
 8. Periferní nervový systém –​ písemný test
 9. Centrální nervový systém –​ písemný test
 10. Smysly a endokrinní systém – písemný test
 11. Trávicí systém –​ písemný test
 12. Dýchací systém –​ písemný test
 13. Močopohlavní systém –​ písemný test
Created: 1. 10. 2023 / Modified: / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák