Distanční zkouška

Distanční zkouška

Průběh distanční zkoušky: Přednost dostanou anglicky hovořící studenti a studenti ze Slovenské republiky, pro něž bude SIS otevřen dříve pro zápis.

Student obdrží emailem odkaz na příslušného zkoušejícího a přibližný čas zkoušení. Student by měl být přihlášený 15 minut před začátkem zkoušení.

Student musí mít funkční mikrofon a kameru. Proběhne připojení a ověření totožnosti studenta pomocí Indexu. Kdykoli během zkoušky může být student požádán, aby kamerou ukázal celý prostor kolem něj. Společně se studentem bude dohodnuto, zda se bude zkouška nahrávat. Zkoušející vylosuje viditelně číslo otázky a student bude mít minutu na přípravu se zavřenýma očima, pak bude odpovídat a bude dotazován (počítáme 10 minut). Totéž se zopakuje ještě třikrát, protože student si standardně tahá 4 otázky. Studenti i vyučující mohou mít v místnosti svědka/y (Svědci se musí ukázat na kameru a u zkoušeného by svědek měl být v záběru kamery po celou dobu zkoušky). V případě závažnějších technických obtíží se naváže v místě, v němž obtíže vznikly tak, že vyučující vylosuje novou otázku pro zachování objektivity. Student nebude malovat obrázky, může však být přes sdílení obrazovky dotazován na popis obrázků.

Created: 15. 6. 2020 / Modified: / Responsible person: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.