Zápočty

Podmínkou získání zápočtu je 100% účast na všech sedmi průběžných online testech a splnění zápočtového testu na minimálně 70 %. Průběžné testy musí být hotovy vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od data jejich zpřístupnění a budou obsahovat vždy látku probranou na posledních dvou přednáškách.

Zápočtový test proběhne formou online testu v Moodle3. Testové otázky se budou týkat látky probrané na prvních sedmi přednáškách. Termín zápočtu bude upřesněn na přednášce.

Created: 10. 10. 2022 / Modified: 2. 10. 2023 / Responsible person: Nikola Jílková