Představujeme knihu - Anatomie, histologie a embryologie zubů

Publikace Anatomie, histologie a embryologie zubů, vydaná nedávno v nakladatelství Galén, se zaměřuje zejména na normální stavbu a funkci zubů a chrupu jako celku, tedy anatomickou normu, je však rozšířena i o klinické aspekty, které mají k anatomii zubů vztah. Postupně se zabývá obecnými principy anatomie, vývojem a prořezáváním zubů, histologickou stavbou zubů a parodontu, obecnou anatomií zubů, speciální anatomií dočasných a stálých zubů, vzorci a značením zubů, fyziologií zubů, chrupem jako celkem, žvýkacím procesem, estetikou chrupu, věkovými změnami zubů a poruchami vývoje zubů. Text publikace je doplněn řadou fotografií, snímků ze zobrazovacích metod i ilustrací. Řada témat zde prezentovaných, například podrobná anatomie apikální papily či řada vývojových aspektů, jsou zde v českém jazyce prezentovány vůbec poprvé.

 

Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, maxilofaciálním chirurgům, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.

 

Created: 25. 1. 2023 / Modified: 25. 1. 2023 / Responsible person: Nikola Jílková