Pietní místo

Praha 12. 11. 2021

Strom života v areálu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 5 – Motole zasazen.

Ústav anatomie 2. LF UK dnes slavnostně otvírá pietní místo ve svém areálu. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. I po smrti lze učinit velkorysý skutek a ještě jednou pomoci darováním těla na vědecké a výukové účely.

Přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., informuje o důvodu vzniku pietního místa: „Bude to místo, na nějž budou moci přijít příbuzní dárců zavzpomínat pod krásnou a vznešenou lípou, nebo na němž budou moci naši studenti vzdát úctu těm, kteří jim pomohli při studiu lidského těla. Rád bych poděkoval všem, kteří se na vzniku pietního místa se Stromem života podíleli, velice si toho vážíme.“

Dárcovský program Ústav anatomie vznikl před třemi lety, a v současné době je v jeho registru téměř 500 dárců, mezi nimiž více převládají ženy. Nejmladší dárkyně je ročník narození 2001.

„Plníme svůj slib všem dobrovolným dárcům. Bez jejich velkorysého gesta by naši studenti nikdy neměli požadované znalosti. Žádný umělý model, ani v tom nejdokonalejším  trojrozměrném (3D) provedení, nenahradí skutečné lidské tělo ve výuce. Ušlechtilým cílem je, abychom dokázali co nejlépe využít takto získané znalosti ku prospěchu celé společnosti,“ dodává prof. Kachlík.

„Lípa, náš národní strom, bude na tomto místě po stovky let připomínat ty, kteří svým rozhodnutím pomohli rozvoji lékařské vědy a výuky. Jsme rádi, že se naše fakulta darováním lípy a naši studenti výrobou dřevěných lístků mohli podílet na založení tohoto významného pietního místa“, doplnil děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D. 

Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada významných hostů:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc - rektor Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. - rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D – děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

prof. MUDr. prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – děkan 2. lékařské fakulty UK

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. - generální vikář Arcibiskupství pražského

Prof. MUDr.  Marek Babjuk – proděkan 2. lékařské fakulty UK

MUDr. Petr Hájek, Ph.D, - přednosta Ústavu anatomie Lékařské fakulty Hradec Králové

Mgr. Renáta Zajíčková – starostka Městské části Praha 5

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. - Předseda Akademického senátu UK

Ing. Mgr. Matěj Lejsal – ředitel Sue Ryder

MUDr. Anna Malečková – členka senátu Univerzity Karlovy

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. – člen senátu Univerzity Karlovy

 

Autorka textu: Ing. Libuše Stoklásková, koordinátorka dárcovského programu Ústavu anatomie 2. LF UK

Fotky pietního místa najdete níže ve fotogalerii. Zaměstnanci Ústavu anatomie pečují o zahrádku vybudovanou kolem Stromu života.

 

Created: 12. 10. 2023 / Modified: 12. 10. 2023 / Responsible person: Bc. Tereza Lukešová