Mozeček a jeho vztah k vestibulárnímu systému

V pátek 24. září 2021 pořádá Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol interaktivní kurz věnovaný vestibulární problematice. Cílem letošního ročníku bude představit roli mozečku a jeho vztah k vestibulárnímu systému. 

prof. Andreas Zwergal
Životopis

Seminář zahájí jeden z nejvýznamnějších světových odborníků, vedoucí německého centra pro výzkum a léčbu závratí a poruch rovnováhy prof. Andreas Zwergal s přednáškou What Is Behind Cerebellar Vertigo and Dizziness?

Prof. David Kachlík seznámí posluchače s anatomií vestibulárního mozečku, doc. Jaroslav JeřábekMUDr. Michaela Danková vysvětlí, jak správně vyšetřit mozečkové příznaky. O rehabilitaci pacientů s centrálním vestibulárním syndromem bude hovořit doc. Ondřej Čakrt. Na kadaverozním preparátu budou doc. Janem Boučkem demonstrovány chirurgické přístupy používané u farmakorezistentních závratí.

Podrobný program najdete zde.


Ilustrační foto ze semináře konaného v září 2020.
Podrobnější článek najdete zde.

Udělejte si před začátkem akademického roku čas a přijďte se do Ústavu anatomie 2. LF UK podívat na zajímavý seminář. Zváni jsou všichni se zájmem o problematiku z řad akademické obce. 

Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu na adrese:  @email

Created: 17. 6. 2021 / Modified: / Responsible person: Mgr. Ing. Tereza Kůstková