Konzultace

Konzultace jsou nástrojem, který může studentům pomoci lépe pochopit určité obtížné téma nebo zlepšit jejich studijní výsledky. Neváhejte oslovit kteréhokoli vyučujícího osobně nebo emailem - jakékoli téma: David Kachlík, otázky z anatomie a organizace výuky anatomie: Martin Salaj, otázky z histologie, embryologie a organizace výuky histologie: Jiří Uhlík.

K osobním problémům psychosociálního charakteru mimo rámec anatomie, histologie a embryologie nabízí Studijní oddělení 2. lékařské fakulty psychologické poradenství.

Created: 21. 9. 2021 / Modified: 23. 9. 2022 / Responsible person: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.