Kurzy pro lékaře

Plánované kurzy

Praktický kurz intervencí pohybového aparátu pod UZ kontrolou

Kdy: 5. - 6. 4. 2024 (pátek 12:00-18:30, sobota 9:00-13:00)

Garanti kurzu: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Cena: 9000,- Kč

Praktický kurz intervencí pohybového aparátu pod UZ kontrolou bude koncipován jako praktický nácvik injekčních intervencí v rámci pohybového aparátu, kontrolovaných a navigovaných ultrazvukem. Vzhledem k zaměření kurzu bude u účastníků předpokládána již základní znalost sonografie krajin pohybového aparátu. V rámci kurzu budou stručně zopakovány fyzikální základy této vyšetřovací metody, základní anatomie, fyziologické sonografické zobrazení a možnosti UZ navigovaných intervencí probíraných tělních krajin. Poté budou jednotlivé typy intervencí prezentovány lektory na kadaverech a následně budou tuto metodu provádět účastníci kurzu tak, aby každý zvládl prakticky provést všechny typy prezentovaných a demonstrovaných postupů. Teoretický podklad pro Praktický kurz intervencí pohybového aparátu pod UZ kontrolou bude pro účastníky dostupný v den konání kurzu, včetně obrazových podkladů probírané látky.

Již uskutečněné kurzy
2024

 

2023

Aesthetic Dialogue Symposium

Kdy: 23.-25. 11. 2023

Počet účastníků: 51

Průběh: 8 hodin praktického nácviku, 10 hodin praktických ukázek

 

Základy artroskopie ramena

Kdy: 14.11. 2023

Počet účastníků: 18

Průběh: 4 hodiny teoretických přednášek, 6 hodin praktického nácviku

 

Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi

Kdy: 10. 11. 2023 (pátek) 9.00–18.00 hodin

Organizátoři: Ústav anatomie 2.LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA), Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LFUK

Ve spolupráci s: Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN Praha a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK

Odborný garant: MUDr. Petra Steyerová, Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK
MUDr. Michal Miler, Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK

Počet účastníků: 20

Program:


Kadaverosní kurz perkutánních chirurgických výkonů nohy

Kdy: 21. 10. 2023

Počet účastníků: 15

Průběh: 3 hodiny teoretických přednášek, 5 hodin praktického nácviku

Garant: doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

 

IV. Motolský neurootologický den: Poruchy vestibulárního systému pohledem teoretických a klinických oborů

Kdy: 6. 10. 2023

Počet účastníků: 29

Průběh: 2 hodiny praktické ukázky

Garanti: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Přednášející: prof. Dr. Klaus Jahn, Ph.D., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., MUDr. Michaela Danková, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., Ph.D., prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., Mgr. Sára Koutná, Mgr. Klára Kučerová, MUDr. Lukáš Martinkovič

Program: IV. Neurootologický den

 

Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti - kadaverózní kurz

Kdy: 20. 9. 2023

Počet účastníků: 28

Průběh: 4 hodiny teoretických přednášek, 6 hodin praktického nácviku

Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Zpráva: Proběhly kurzy Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce a Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti

 

Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce - kadaverózní kurz

Kdy: 19. 9. 2023

Počet účastníků: 23

Průběh: 4 hodiny teoretických přednášek, 6 hodin praktického nácviku

Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Zpráva: Proběhly kurzy Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce a Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti

 

Kurz UZ navigované nitrosvalové aplikace botulotoxinu typu A (BoNTA) u syndromu spastické parézy dospělých

Kdy: 18. 9. 2023

Počet účastníků: 15

Průběh: 2 hodiny teoretických přednášek, 8 hodin praktického nácviku

Garant: MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

 

Kurz traumatické resuscitační torakotomie

Kdy: 21. 6. 2023

Počet účastníků: 10

Průběh: 2 hodiny praktického nácviku

Garanti: prof. MUDr. David Kachlík, doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Zpráva: Torakotomie: raritní záchrana. Unikátní kurz nabízí Dvojka

 

Cadaveric Masterclass in Hernia Anatomy

Kdy: 19. a 20. 6. 2023

Počet účastníků: 21 zahraničních + 2 čeští

Průběh: 8 hodin teoretických přednášek, 16 hodin praktického nácviku

Learning objectives: 

  1. Gaining 3D anatomical knowledge of the groin, anterior and lateral abdominal wall to aid the making of incisions and the closure/repair of the abdominal wall.
  2. Surgical knowledge around the basics of plastic surgery, raising skin flaps, safe excision of excess skin, to improve the cosmesis of abdominal wall surgery.
  3. Training of safe surgical techniques in AWR.

Odborní garanti: Dr. Andrew de Beaux (Co-Chair), Dr. Barbora East (Co-Chair), Dr. Cesare Stabilini, Dr. David Kachlik, Dr. David Ross
Dr. Maciej Pawlak, Dr. Mário Rui Gonçalves, Dr. Giorgio Soliani

Zpráva: Na Anatomickém ústavu proběhl kurz Cadaveric Masterclass in Hernia Anatomy (17. 7. 2024)

 

Základy artroskopie kolena a hlezna – kadaverózní kurz

Kdy: 7. 6. 2023, 8:30–17:00

Počet účastníků: 17

Průběh: 4 hodiny teoretických přednášek, 6 hodin praktického nácviku

Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Zpráva: Základy artroskopie kolena a hlezna poprvé na 2. lékařské

Program:

 

Den se sonografií hybného systému

Kdy: 18. 3. 2023, 9-17 hod.

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty UK zve všechny zájemce z řad lékařů a fyzioterapeutů na jednodenní praktický workshop, jehož cílem je první setkání se sonografií hybného systému. Akce bude z větší části opravdu praktická a vhodná pro úplné začátečníky. Účastníci si v malých skupinách sami vyzkouší své první vyšetření svalů, šlach, vazů, periferních nervů,
chrupavek a kostních povrchů. Na základní úrovni bude představeno ovládání sonografického
přístroje, na které naváže ukázka vybraných vyšetření z oficiálních protokolů Evropské společnosti pro muskuloskeletální radiologii.

K sonografické sondě se opakovaně dostane opravdu každý. Workshop bude proložen krátkými přednáškami o principech a využití muskuloskeletální sonografie. Prezentovány budou jak fyziologické nálezy, tak nálezy patologické. Tato akce je vhodná nejen pro budoucí sonografisty, nýbrž i pro kolegy, kteří si chtějí jednoduše rozšířit obzory, poznat novou diagnostickou metodu nebo zopakovat průřezovou a třídimenzionální anatomii. Pro ty, kteří to mohou myslet s muskuloskeletální sonografií vážně, bude tato akce prvotní motivací a odrazovým můstkem pro další vzdělávání.

Organizátor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Počet účastníku: 20

Program:

2022

III. Motolský neurootologický den: Poruchy vestibulárního systému pohledem teoretických a klinických oborů

Kdy: 25. 11. 2022

Konferenci pořádali Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol a Ústav anatomie 2. LF UK pod záštitou děkana 2. LF UK. Podpořila ji Evropská unie v plánu NextGenerationEU.

Program:

9.00

Zahájení

prof. Marek Babjuk

9.05

Slovo úvodem

doc. Jaroslav Jeřábek, doc. Ondřej Čakrt

9.15

prof. David Kachlík: Kde se vzaly v uchu otokonie

9.30

prof. Mikael Karlberg (Lund, Švédsko): Secret of the 6th sense – vertigo, diziness

10.30

—přestávka—

10.00

Úskalí léčby pacientů s benigním paroxysmálním polohovým vertigem

 

dr. Lukáš Martinkovič: Diferenciální diagnostika centrální a periferní polohové závrati

 

dr. Michaela Danková: Atypické formy BPPV

 

doc. Ondřej Čakrt: Poruchy stability u pacientů s BPPV

 

doc. Ondřej Čakrt: Up to Date – repoziční manévry v léčbě BPPV

11.15

—přestávka—

11.30

Vestibulární funkce u nevestibulárních onemocnění

 

Mgr. Klára Kučerová: Vestibulární funkce u skolióz 

 

Mgr. Sára Koutná: Vestibulární funkce a kochleární implantace

12.30

doc. Bouček: Praktická demonstrace chirurgické léčby BPPV a kochleární implantace

13:40

doc. Jaroslav Jeřábek: Take home message

13.55

Zakončení

Kurz traumatické resuscitační torakotomie

Kdy: 21. 11. 2022

Pro koho je kurz určen: pro chirurgy, traumatology a intenzivisty, kteří se účastní péče o polytraumatického pacienta  

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Ústavem anatomie 2. LF UK a Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK pořádá jednodenní postgraduální kurz traumatické resuscitační torakotomie, který se uskuteční dne 21.11.2022. 

Organizátoři kurzu: prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D., – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LFUK a FN Motol, MUDr. Martin Šnajdauf, – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D., –  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Garanti: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, –  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., – III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., – Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK (CESKA)

Obsah kurzu:

Teoretický úvod do problematiky resuscitační torakotomie u polytraumat (indikace, kontraindikace, teorie provedení torakotomie a dalších zákroků na hrudních orgánech)

Praktický nácvik torakotomie na kadaverech v prostorách Ústavu anatomie     

Počet účastníku: 10

 

Kurz vestibulární rehabilitace pro fyzioterapeuty a lékaře, akreditován UNIFY a ČLK

Kdy: 4. - 5. 11. 2022

Organizátoři kurzu: Neurologická klinika a Klinika rehabilitace a TVL 2. LF UK a FN Motol

Odborní lektoři: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., prof. David Kachlík, Ph.D., MUDr. Michaela Danková, Ph.D., MUDr. Lukáš Martinkovič a Mgr. Klára Kučerová

Program: 

pátek 4. 11. 2022  
14:45 – 15:00 registrace
15:00 – 15:30 zahájení a úvod do problematiky doc. Jeřábek
15:30 – 18:30 Jak funguje vestibulární systém? 
  - anatomie prof. Kachlík
  - vestibulo-okulární systém dr. Danková
  - vestibulo-spinální systém doc. Čakrt
  - klinika vestibulárních poruch dr. Martinkovič, doc. Jeřábek
sobota 5. 11. 2022  
9:00 – 10:00 klinické vyšetření doc. Jeřábek, doc. Čakrt
10:00 – 12:00 farmakologická léčba, rehabilitace, hodnocení léčby
doc. Jeřábek, doc. Čakrt, Mgr. Kučerová
13:00 – 16:00 praktická část s kazuistikami pacientů, repoziční manévry u benigního paroxysmálního polohového vertiga, rehabilitace u periferního a centrálního vestibulárního syndromu, objektivizace úspěšnosti rehabilitace doc. Jeřábek, doc. Čakrt, Mgr. Kučerová

 

Praktický pohled na CVD: Seminář a ultrazvukové vyšetření periferních žil dolní končetiny s doporučením pro klinickou praxi

Kdy: 15. 6. 2022

Seminář o praktickém pohledu na chronické žilní onemocnění (CVD) dolních končetin je zaměřen na možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Spojuje teoretické přednášky o anatomii žilního systému, základních charakteristikách a možnostech léčby CVD s praktickými ukázkami ultrazvukového vyšetření. Účastníci semináře budou mít možnost vyzkoušet si ultrazvukové vyšetření v malých skupinkách (do 5 účastníků) na kvalitních a moderních přístrojích.

Organizátor a pořadatel: Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA), Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol pod záštitou České angiologické společnosti JEP

Organizační zajištění: SOLEN Medical Education, s. r. o.

Odborný garant: doc. MUDr. Debora Karetová, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Odborní lektoři: MUDr. Petra Zimolová, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., Ústav anatomie 2. LF UK, MUDr. Marek Šlais, Kardiochirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol

Délka: 5 hodin

Počet účastníků: 17

Program zde.

 

Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi

Kdy: 10. 6. 2022

Workshop Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi je první akcí svého druhu v České republice. Spojuje teoretické přednášky o uspořádání, průběhu a variacích nervů končetin, způsobu zobrazení pomocí ultrazvuku, využití v klinické praxi a korelací s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických nálezů s časově bohatým a v malých skupinkách (do 5 účastníků) provedeným nácvikem a ukázkami samotného ultrazvukového vyšetření na kvalitních a moderních přístrojích.

Organizátoři: Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA), Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK

Ve spolupráci s: Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN Praha a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK

Odborní garanti: MUDr. Petra Steyerová, Radiodiagnostická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK a prim. MUDr. Michal Miler, Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK

Odborní lektoři: MUDr. Petra Steyerová, MUDr. David Girsa, MUDr. Hynek Lachmann, MUDr. Kamal Mezian, MUDr. Jiří Lisy, MUDr. Libor Mencl, prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Délka: 9 hodin

Počet účastníků: 20

Program zde

2021

Pelvis Ring and Acetabulum Fractures

Kdy: 25.10. 2021

Vůbec první kadaverózní kurz PELVIS RING AND ACETABULUM FRACTURES v prostorách Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy věnovaný operačním přísutpům ke zlomeninám pánve a kyčle zahrnoval jednak teoretickou část, týkající se klinické anatomie, vyšetřování a léčby těchto zlomenin a jednak praktickou část. Právě těžiště kurzu spočívalo v praktickém nácviku těchto operačních přístupů na čerstvých kadaverech ve velmi malých skupinkách účastníků (po dvou). Kurzu se zúčastnili lékaři z Česka, Slovenska a Polska.
 

Organizátor a pořadatel: Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

Odborný garant: Prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Odborní lektoři: Prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. (Úrazová nemocnice Brno), prof. MUDr. David Kachlik, Ph.D. (Ústav anatromie 2.LF UK), prof. MUDr. Valer Džupa, CSc. (Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3.LF UK), MUDr. Martin Kelbl, Ph.D. (Úrazová nemocnice Brno)

Délka: 9 hodin

Počet účastníků: 12

Počet kreditů: 12

Program zde.

 

Mozeček a jeho vztah k vestibulárnímu systému: od teorie ke klinické praxi

Kdy: 24. 9. 2021

Cílem semináře je vysvětlit problematiku zapojení mozečku do funkcí vestibulárního systému způsobem, který umožní přímou aplikaci teoretických poznatků do klinické praxe. Seznámíme vás s anatomií a fyziologií vestibulárního mozečku. Dozvíte se informace nutné k pochopení patofyziologie centrálních vestibulárních syndromů. Ukážeme vám, jak správně vyšetřit pacienta s centrálním vestibulárním syndromem a jaké jsou možnosti léčby pacientů. Na kadaverózním preparátu budete moci sledovat reálné uložení a rozměry vestibulárního aparátu, ukážeme vám, jaké jsou možnosti chirurgického řešení farmakorezistentních závratí. Videokazuistiky představí symptomatologii centrálních vestibulárních poruch a možnosti léčby včetně rehabilitace.

Organizátor a pořadatel: Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA), Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol a

Odborný garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Odborní lektoři: prof. Dr. med. Andreas Zwergal, Ph.D. doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Michaela Danková doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Délka: 9 hodin

Program zde.

2020

Vestibulární systém: od teorie ke klinické praxi

Kdy: 11. září 2020

Cílem semináře je představení vestibulární problematiky odborné veřejnosti způsobem, který umožní přímou aplikaci teoretických poznatků do klinické praxe. Seznámíme vás s anatomií a fyziologií vnitřního ucha a možnostmi jeho zobrazení na CT a MRI. Dozvíte se informace nutné k pochopení patofyziologie vestibulárních syndromů. Na kadaverózním preparátu budete moci sledovat reálné uložení a rozměry vestibulárního aparátu během labyrintektomie. Videokazuistiky představí symptomatologii vestibulárních poruch (zejména benigní paroxysmální polohové vertigo) a možnosti léčby pomocí cílené rehabilitace.

Odborný garant a spoluorganizátor: David Kachlík

Organizátor a pořadatel: Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA), Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol a

Odborný garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Odborní lektoři: doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.; doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.; prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., a MUDr. Lukáš Martinkovič.

Délka: 9 hodin

Program zde.

 

Created: 9. 11. 2022 / Modified: 27. 3. 2024 / Responsible person: Bc. Tereza Lukešová