Na Anatomickém ústavu proběhl kurz Cadaveric Masterclass in Hernia Anatomy

19. a 20. června 2023 byl na půdě Ústavu anatomie 2.LF UK poprvé v ČR uspořádán kurz ve spolupráci s Evropskou kýlní společností (European Hernia Society) zaměřený na zevrubné porozumění anatomické stavby břišní stěny. Obor rekonstrukce břišní stěny patří mezi nejnovější a nejrychleji se rozvíjející chirurgické obory. Břišní stěna je v posledních dvou desetiletích stále více pod drobnohledem vědců a chirurgických inovátorů ve všech koutech světa. Zažíváme renezanci anatomie, histologie, fyziologie. Dříve v chirurgii běžný mechanistický pohled je dnes naprosto zastaralý, ale naučit se nové operační způsoby řešení kýl, mnohdy výjimečně technicky náročné, není snadné.

Moderní kýlní chirurg musí být velmi trpělivý a přesný operatér. Během rozsáhlých preparací je snadné přehlédnout a poranit nervové struktury, které jsou nezřídka na hranici rozlišovací schopnosti lidského oka. Trojrozměrné porozumění anatomické stavby břišní stěny také není snadné, jednotlivé vrstvy jsou navíc mnohdy poškozené a není možné je bez dokonalé znalosti anatomie a studia předoperační obrazové dokumentace ozřejmit a pojmenovat. Moderní kýlní chirurg musí tedy ovládat i radiologický popis břišní stěny a základy plastické chirurgie. Není výjimkou, že součástí i mini-invazivního výkonu je dnes abdominoplastika či některá z lalokových plastik. Mezi základní výbavu moderního kýlního chirurga patří i znalost aloplastických a šicích materiálů, které se v kýlní chirurgii používají.

Operace kýly v jizvě je v dnešním moderním provedení operací, která může trvat i celý den. Dávno pryč jsou časy, v nichž za 30 minut chirurg prostě „zašil“ defekt a doufal, že se vše zahojí a výsledek operace vydrží dlouhodobě. Od plastiky kůže, moderní trendy v uzávěru laparotomie, po podrobné studium tříselného kanálu a metody tzv. separace komponent břišní stěny, na to vše byl zaměřen poslední kadaverózní kurz Evropské kýlní společnosti pořádaný ve spolupráci s Ústavem anatomie 2.LF UK v jejích moderních prostorách. Celkem 23 účastníků a 9 lektorů z 11 států a dvou kontinentů na dva dny navštívilo Prahu, aby se stali odborníky ve svém oboru a byli schopni svým pacientům poskytnout skutečně moderní a bezpečnou péči.

Mezi odborníky byla i česká jména. Vedoucími kurzu byla MUDr. Barbora East, Ph.D., FEBS, AWS, tajemnice pro kvalitu, Andrew de Beaux, MD, FRCS, FEBS AWS, sekretář EHS a prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., přednosta ústavu. V rámci kurzu proběhlo i natáčení České televize o současné podobě kýlní chirurgie a dárcovském programu, bez něhož by podobné kurzy nemohly probíhat. Bez laskavosti dárců a jejich těl by tento obor, jehož náplní je zdaleka nejčastější chirurgický výkon po extrakci zubu vůbec, nezažil rozvoj, kterým v nedávné době prošel a ze kterého těží tolik pacientů.

Created: 17. 7. 2023 / Upraveno: 17. 7. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová