Proběhly kurzy Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce a Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti

Dvoudenní kadaverózní kurz „Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce a Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti“ se uskutečnil koncem září 2023 v Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie při Ústavu anatomie a 2. LF UK v budově teoretických ústavů Plzeňská 311.

Kurz pořádala Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí (ČSOT) a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Českou chirurgickou společností (ČChS) a Českou společností pro úrazovou chirurgii (ČSÚCH.

Akce se konala pod patronací prof. MUDr. Vojtěcha Havlase, PhD.  přednosty ortopedické kliniky a proděkana 2. lékařské fakulty pro specializační vzdělávání. Vzdělávací akce byla ohodnocena šesti kredity podle vzdělávacího řádu České lékařské komory.

Vedoucími obou kurzu byli MUDr. Radek Bartoška, PhD. (FNKV, Praha), MUDr. Petr Obruba, PhD. (KZ-MN, Ústí nad Labem), koordinátoři kadaverózních cvičení byli prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK a FNKV, Praha), prof. MUDr. David Kachlík, PhD. (2. LF UK, Praha).

Velké poděkování patří i samotným školitelům. Pro první část kurzu „Osteosyntéza v oblasti kolena a bérce“, dne 19.9. 2023, které vedli - Filip Burget (VFN, Praha), Pavel Douša (FNO, Ostrava), Jakub Kautzner (FNM, Praha), Milan Krtička (FNB, Brno) a Marek Majerníček (FNB, Praha). Druhý den, 20.9. 2023 vedli kurz „Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kost“ Radek Bartoška (FNKV, Praha), Vojtěch Havlas (FNM, Praha), Karel Kostlivý (FTN, Praha), Marek Majerníček (FNB, Praha) a Petr Obruba (KZ-MN, Ústí nad Labem).

Pro tři desítky lékařů byl připraven velmi bohatý a informativně atraktivní program, a to včetně vlastního nácviku získaných dovedností na tělech zemřelých dobrovolných dárců, kteří tak významně pomohou nám všem současným a budoucím pacientům. Zásadním přínosem těchto kurzů je mj. osvojení nových a moderních operačních přístupů a technik, které umožní snadnější a rychlejší průběh zotavení bez nutnosti delší hospitalizace.

„Jsem moc rád, že bylo možno zorganizovat tuto vrcholně odbornou školící akci v oblasti traumatologie pohybového aparátu právě v zázemí piteven našeho Ústavu anatomie 2. LF, které představuje moderní a zcela vyhovující místo pro tolik potřebné a žádané kurzy praktických dovedností v dané oblasti úrazové chirurgie. Zde mohou lékaři všech odborností podílejících se na skeletální traumatologii v ČR získat špičkové znalosti a zároveň si prakticky vyzkoušet nové metody a postupy k získání chirurgické zručnosti. Domnívám se, že náš kurz proběhl k vysoké spokojenosti všech účastníků. Je na tomto místě třeba poděkovat všem lektorům z řad odborných společností ČSOT, ČSÚCh a ČChS, i zaměstnancům Ústavu anatomie 2.LF za skvělé odvedenou práci. Rádi bychom také poděkovali partnerům akce - společnostem Medin a Arthrex a organizačnímu týmu Soggiorno“, shrnul závěrem profesor Havlas.

Detailní popisy všech přednášek a přednášejících naleznete níže:

V rámci prvního dne Osteosyntézi v oblasti kolena a bérce byly účastníkům kurzu prezentovány tyto přednášky a praktické cvičení:

Zlomeniny distálního femuru – indikace k operační léčbě           M. Majerníček

Operační přístupy a technika provedení – dlaha, hřeb                M. Krtička

Osteosyntéza zlomeniny distálního femuru dlahou – cvičení      M. Krtička

Zlomeniny pately – indikace k operační léčbě                            M. Krtička

Operační přístupy a technika provedení – cerkláž, šrouby          J. Kautzner

Cerkláž pately – cvičení                                                           J. Kautzner

Zlomeniny proximální tibie – indikace k operační léčbě              M. Majerníček

Operační přístupy a technika provedení – šrouby, dlahy, hřeb    F. Burget

Osteosyntéza zlomeniny proximální tibie dlahou – cvičení         F. Burget

Zlomeniny diafýzy tibie – indikace k operační léčbě                   J. Kautzner

Operační přístupy a technika provedení – dlaha, hřeb                M. Majerníček

Osteosyntéza zlomeniny diafýzy tibie hřebem – cvičení             M. Majerníček

 

Druhý den kurzu Osteosyntéza v oblasti hlezna a patní kosti se účastníci mohli seznámit s těmito oblastmi:

 

Zlomeniny pilonu tibie – přehled a indikace k operační léčbě      P. Obruba

Přístupy a technika osteosyntézy zlomeniny pilonu tibie            R. Bartoška

Osteosyntéza zlomeniny distální tibie dlahou – cvičení              R. Bartoška

Zlomeniny v oblasti hlezna – přehled a indikace k operační léčbě R. Bartoška

Přístupy a technika osteosyntézy zlomeniny v oblasti hlezna M. Majerníček

Osteosyntéza zlomeniny v oblasti hlezna – cvičení                    M. Majerníček

Zlomeniny kalkanea – přehled a indikace k operační léčbě.        P. Obruba

Přístupy a technika osteosyntézy zlomeniny kalkanea dlahou.    P. Obruba

Přístupy a technika osteosyntézy zlomeniny kalkanea hřebem   K. Kostlivý

Osteosyntéza zlomeniny kalkanea hřebem + laterální přístup – cvičení K. Kostlivý

Indikace k artrodéze hlezna                                                     R. Bartoška

Přístupy a technika artrodézy hlezna                                        P. Obruba

Artrodéza hlezna třemi šrouby – cvičení                                  P. Obruba

 

Na konci každého dne pak všichni zúčastnění diskutovali o vybraných kazuistikách.

 

Created: 30. 10. 2023 / Upraveno: 3. 11. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová