Organizace výuky

Studijní předmět Anatomie (D19010001 a D29010001) pro bakalářský studijní program Všeobecná sestra a Pediatrická sestra (kombinovaná forma výuky) 2022/2023

Výuka předmětu Anatomie bude probíhat v zimním semestru formou povinných seminářů. Při výuce budou jednotlivé anatomické struktury vysvětlovány za pomoci prezentace prostřednictvím obrázků a zjednodušených schémat. Provázet je bude výklad zaměřený také na topografii a funkci probíraných orgánů upravený ve vztahu k potřebám oboru Všeobecná sestra / Pediatrická sestra. Součástí budou též klinické poznámky vhodné pro aplikaci v praxi. Po prezentaci bude v každém výukovém bloku vyhrazen čas na diskusi o probrané látce a na dotazy ze strany studentů.

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Všeobecná sestra/Pediatrická sestra: MUDr. et RNDr. Eva Hergetová, CSc.

Vyučující: Mgr. Šárka Salavová

Místo výuky: Velká posluchárna

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák