Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura

Kachlík, David.  Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. 154 s. ISBN 978-80-2464-058-7.

Doporučená literatura

Naňka, O.; Elišková, M.: Přehled anatomie. Praha: Galén, Karolinum – ISBN 978-80-7262-612-0.

 

Vzhledem k bohatší ilustraci můžeme také doporučit zvláště obrazovou část učebnic doporučených studentům magisterského studia Všeobecné lékařství.

Kromě výše uvedené literatury doporučujeme prezentace v sekci Výukové materiály, které obsahují obrazovou část anatomických systémů probíraných na seminářích.

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák