Zápočty

Podmínkou zápočtu je prezence na první  a poslední online přednášce.

Created: 26. 9. 2016 / Upraveno: 6. 10. 2020 / Responsible person: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.