Zápočty

Podmínkou zápočtu je 100% prezence na všech čtyřech seminářích a účast na čtyřech zápočtových online testech. Test musí být hotov vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od data semináře. Náhradní termíny na zápočtové testy nebudou, testu je nutné se pouze zúčastnit. Testové otázky se budou týkat aktuálně probrané látky.

Created: 26. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.