Volitelný předmět – chirurgická anatomie

Povinně volitelný předmět chirurgická anatomie a základy operačních přístupů (B02425) je určen pro studenty 2.–6. ročníku Všeobecného lékařství. Podmínkou účasti na volitelném předmětu je úspěšně zvládnutá zkouška z anatomie a velký zájem o klinickou anatomii a chirurgii. Předmět je vypsán na 1. LF UK, ale je přístupný i studentům z 2. LF UK.  

Garant a přednášející: MUDr. Jan Pastor, lékař III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a lektor Anatomického ústavu 2. LF UK
Místo konání: Malá posluchárna Anatomického ústavu (U Nemocnice 3)
Čas: sudé výukové týdny, úterý 16.30–18.00 (termíny viz rozvrh níže)
Ohodnocení předmětu: 3 kredity (dohromady za účast během obou semestrů)
Podmínka splnění předmětu: dostatečná účast

V akademickém roce 2016/2017 zbývá ještě několik volných míst. V případě zájmu o účast na předmětu kontaktujte MUDr. Pastora emailem (). Zájemci z řad studentů 2. LF si můžou předmět zapsat do indexu dodatečně na Studijním oddělení 2. LF.

MUDr. Jan Pastor 

Rozvrh

Zimní semestr 2016/2017

1. 11. 10. 2016 úvod, chirurgická anatomie břišní stěny, přístupy do břišní dutiny
2. 25. 10. 2016 chirurgická anatomie tříselného kanálu, kýly I – úvod
3. 8. 11. 2016 kýly II – operační řešení kýl
4. 22. 11. 2016 koloproktologie I – chirurgická anatomie a operace anorekta
5. 6. 12. 2016 koloproktologie II – chirurgická anatomie a operace kolon
6. 20. 12. 2016 koloproktologie III – technika střevních anastomóz, stomie
7. 10. 1. 2017 chirurgická anatomie apendixu, apendektomie

Letní semestr 2016/2017

1. 28. 2. 2017 chirurgická anatomie a operace žaludku
2. 14. 3. 2017 chirurgická anatomie a operace jater, slinivky a sleziny
3. 28. 3. 2017 chirurgická anatomie, endoskopie a operace žlučníku a žlučových cest
4. 11. 4. 2017 chir. anatomie a traumatologie peritoneální dutiny a retroperitonea
5. 25. 4. 2017 chir. anatomie a operace hrudníku 1 (hrudní stěna, pleurální dutina)
6. 9. 5. 2017 chirurgická anatomie a operace hrudníku 2 (plíce, mediastinum)
7. 23. 5. 2017 chirurgická anatomie krku, operace štítné žlázy a příštítných tělísek
 archiv ústavu dějin lékařství 1. LF
Kolektiv chirurgické kliniky prof. Jiráska (za pacientem s nástrojem v ruce) v období první republiky. Zdroj: archiv ústavu dějin lékařství 1. LF

 

Vydáno: 11. 10. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák