Angiologické dny 2023

Na letošních 48. angiologických dnech s mezinárodní účastí dosáhli naši zaměstnanci úžasných výsledků. Získali čtyři z pěti výročních cen udělovaných touto společností.

 

Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu

Chlupáč Jaroslav, Matějka R., Koňařík M., Novotný R., Šimůnková Z., Mrázová I., Fabián Ondřej, Zapletal M., Pulda Z., Lipenský J. F., Štěpánovská J., Hanzálek K., Brož A., Novák T., Lodererová A., Voska L., Adla T., Froněk Jiří, Rozkot M., Forostyak S., Kneppo P., Bačáková L., Pirk Jan. Vascular remodeling of clinically used patches and decellularized pericardial matrices recellularized with autologous or allogeneic cells in a porcine carotid artery moderotid artery model. International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(6):3310 doi:10.3390/ijms23063310. IF:6.208/2021 (Q1)
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/6/3310

 

Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění

Čermáková H., Roztočil K., Chlupáč Jaroslav, Sticová E., Froněk Jiří. Leiomyosarkom dolní duté žíly. Kazuistiky v angiologii. 2022;9(3-4):13-16.

 

Nejlepší e-posterová prezentace mladých autorů do 35 let

Pluchová M., Chlupáč Jaroslav, Mendl J., Janoušek L., Froněk Jiří. Dieulafoy léze jako příčina gastrointestinálního krvácení po recentní distální pankreatektomii. Poster P15.

 

Reinišova cena za nejlepší odborný článek autora do 35 let v oboru angiologie vydaný v roce 2022

Rousek Michael, Whitley Adam, Kachlík David, Záruba P., Balko J., Belbl Miroslav, Pohnán R. The dorsal pancreatic artery: A meta-analysis with clinical correlations. Pancreatology. 2022;22(2):325-332. ISSN: 1424-3903. IF: 3.977/2021 (Q3).
https://doi.org/10.1016/j.pan.2022.02.002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1424390322000138?via%3Dihub
 

Gratulujeme a přejeme mnoho zdaru do dalších let!

 

Created: 11. 4. 2023 / Upraveno: 18. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová