Cena Opus Optimum 2022

Cenu za postup do finále soutěže Opus Optimum 2022 na Vysoké škole polytechnické Jihlava získal David Kachlík za článek A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part III - Branching of the infraclavicular part, který je společným dílem kolektivu autorů z našeho ústavu.

BENEŠ, Michal, KACHLÍK, David, BELBL, Miroslav Belbl, HAVLÍKOVÁ, Šarlota, KUNC, Vladimir, WHITLEY, Adam Whitley, KAISER, Radek. A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part III – Branching of the infraclavicular part. Annals of Anatomy. 2022; 244:151976. doi: 10.1016/j.aanat.2022.151976. ISSN: 0940-9602. IF: 2.976/2021 (Q1).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960222000917?via%3Dihub

Created: 11. 4. 2023 / Upraveno: 17. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová