Den se sonografií hybného systému

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty UK zve všechny zájemce z řad lékařů a fyzioterapeutů na jednodenní praktický workshop, jehož cílem je první setkání se sonografií hybného systému. Akce bude z větší části opravdu praktická a vhodná pro úplné začátečníky. Účastníci si v malých skupinách sami vyzkouší své první vyšetření svalů, šlach, vazů, periferních nervů,
chrupavek a kostních povrchů. Na základní úrovni bude představeno ovládání sonografického
přístroje, na které naváže ukázka vybraných vyšetření z oficiálních protokolů Evropské společnosti pro muskuloskeletální radiologii.

K sonografické sondě se opakovaně dostane opravdu každý. Workshop bude proložen krátkými přednáškami o principech a využití muskuloskeletální sonografie. Prezentovány budou jak fyziologické nálezy, tak nálezy patologické. Tato akce je vhodná nejen pro budoucí sonografisty, nýbrž i pro kolegy, kteří si chtějí jednoduše rozšířit obzory, poznat novou diagnostickou metodu nebo zopakovat průřezovou a třídimenzionální anatomii. Pro ty, kteří to mohou myslet s muskuloskeletální sonografií vážně, bude tato akce prvotní motivací a odrazovým můstkem pro další vzdělávání. 

Hlavní lektor kurzu: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN Motol)

Attachments
Created: 16. 12. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová