IV. Neurootologický den: Poruchy vestibulárního systému pohledem teoretických a klinických oborů

IV. Neurootologický den pořádaný Neuro-otologickým centrem 1. a 2. LF UK, FN Motol a Ústavem anatomie 2. LF UK proběhne v pátek 6. 10. 2023. 

Program IV. Neurootologického dne

 

Created: 12. 9. 2023 / Upraveno: 13. 9. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová