Noc vědců na 2. LF UK

PROGRAM NA ÚSTAVU ANATOMIE: 

UKÁZKA ULTRAZVUKOVÉ ANATOMIE
Podíváte se živě s námi do nitra lidského těla v černobílém zobrazení. Co vše nám odtržené neslyšitelné zvukové vlny povědí o jeho vnitřní stavbě? Uvidíme strnulý obraz nebo můžeme sledovat pohyby srdečních chlopní a tok krve v cévách?

PROHLÍDKA PITEVEN S KOMENTÁŘEM
Naše lékařská fakulta má jedny z nejmodernějších piteven v ČR. Nachází se zde pitevní sály, přípravna těl, chirurgický sálek s virtuálním pitevním stolem a ultrazvukem, zázemí pro vyučující a studenty, technická místnost — režie, jež slouží k přenosu záznamu z pitevních cvičení.

VIRTUÁLNÍ PITEVNÍ STŮL
Nejmodernější přístroj pro výuku anatomie, který zobrazuje libovolné řezy velmi přesvědčivého 3D modelu člověka.

ANATOMIE POHMATEM
Základní metoda vyšetřování těla, čili zkuste si, kde co máte…

UKÁZKA CHIRURGICKÉHO A LAPAROSKOPICKÉHO ŠITÍ
Chirurgická sutura je základní dovedností každého chirurga, její správné provedení je nezbytné pro nekomplikované hojení tkání a její pravidelnost a elegance pak chirurgovou vizitkou. V rámci našeho videa si ukážeme, jak celá technika vypadá prakticky, a povíme si něco o tom, jaké možnosti šití a nástrojů v současné době máme a jak a k čemu je používáme.

KOSTOHRÁTKY
Přijďte se seznámit s kostrou člověka. Představíme vám, jak vypadají reálné kosterní pozůstatky. Uvidíte, jak složitá je například lidská lebka nebo z jakých kostí se skládá noha.

OBJASNĚNÍ VÝVOJE LIDSKÉHO ZÁRODKU A PLODU
Videosnímek s odborným komentářem

MOZEK POD DROBNOHLEDEM Aneb uvidíte, čím myslíte…

JAK SE K NÁM DOSTAT? 
Ideálně pěšky ze zastávky MOTOL (autobus i tramvaj) po chodníku do kopce po šípkách 2. Lékařská fakulta.  

Detailní program v PDF: Noc vědců na 2. LF UK

Attachments
Created: 22. 9. 2021 / Upraveno: 24. 9. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák