Prof. David Kachlík oceněn pamětní medailí Univerzity Komenského v Bratislavě

V rámci stého výročí založení Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě převzal prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., dne 16. listopadu 2022 pamětní medaili Univerzity Komenského v Bratislavě ke 100. výročí založení univerzity z rukou děkana prof. MUDr. Juraje Šteňa, DrSc. Děkan LF UK poděkoval Davidu Kachlíkovi za udržování dlouhodobých a vřelých vztahů a úzké spolupráce mezi Ústavem histológie a embryológie v LF UK v Bratislavě a Ústavem anatomie 2. LF UK a zároveň připomněl a ocenil přednášku profesora Kachlíka s názvem „Může a umí ještě anatomie nabídnout terra incognita pro mladé vědce?“, kterou přednesl v rámci Študentskej vedeckej konferencie LF UK v roce 2019. David Kachlík společně s prof. Ivanem Vargou, přednostou Ústavu histológie a embryológie, v roce 2015 uspořádali 7. mezinárodní sympózium klinické a aplikované anatomie (ISCAA) a podíleli se na tvorbě knihy Memorix histologie, která se již dočkala tří vydání a překladu do angličtiny.

 

DK

Created: 13. 12. 2022 / Upraveno: 13. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová