Test pro demonstrátory

Milí kolegové,
pokud by Jste měli zájem pomoct kolegům v 1. ročníku a stát se demonstrátory, můžete se účatsnit testu pro demonstrátory, který se bude konat ve čtvrtek 25.11. od 17.00 v Pelouchově posluchárně. Test pokrývá témata zimní pitevny – svaly, cévy, nervy a topografie končetin a trupu. Hranice pro úspěšné absolvování je 50%. Ze studentů, kteří napíšou test na zmíněných alespoň 50% pak vybereme ty nejlepší (ideálně 2x 18) aby se stali demonstrátory.
Těšíme se na Vás.
m.salaj
Created: 16. 11. 2021 / Upraveno: 22. 11. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.