Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi

Již druhý workshop s názvem Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi pořádá mezioborový tým zkušených odborníků. Spojuje teoretické přednášky o uspořádání, průběhu a variacích nervů končetin, způsobu zobrazení pomocí ultrazvuku, využití v klinické praxi a korelací s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických nálezů s časově bohatým a v malých skupinkách (do 5 účastníků) provedeným nácvikem a ukázkami samotného ultrazvukové vyšetření na kvalitních a moderních přístrojích.

Podrobné informace a program:

Created: 13. 9. 2023 / Upraveno: 13. 9. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová