Úspěšně obhájené dizertace

V pondělí 30. ledna 2023 úspěšně obhájili dizertační práci dva naši postgraduální studenti, oba absolventi magisterského studia Všeobecného lékařství rovněž na naší fakultě. A oba ukončili studium během třetího ročníku.

MUDr. Michael Rousek pracuje jako lékař a zástupce vedoucího chirurgické JIP na Chirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice a 2.LF UK. Tématem jeho dizertační práce byl “Klinický význam anatomických variací slinivky a jejího cévního zásobení”. Jeho školitelem byl do předčasného skonu prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. a poté prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Michael Rousek práci úspěšně obhájil a podložil 6 články s impakt faktorem a dalšími 3 články v recenzovaných časopisech.

MUDr. Vojtěch Kunc pracuje jako lékař na Klinice úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zároveň jako akademický pracovník na našem ústavu. Tématem jeho dizertační práce byly „Klinicky významné variace v oblasti ruky a předloktí“. Jeho školitelem byl prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Vojtěch Kunc práci úspěšně obhájil a podložil 16 články s impakt faktorem a dalšími 6 články v recenzovaných časopisech.

Srdečně blahopřejeme oběma úspěšným studentům a těšíme se na další spolupráci.

Created: 6. 2. 2023 / Upraveno: 10. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Bc. Tereza Lukešová