Vyšla monografie Kritické myšlení

Představujeme knihu, jejímž autorem je doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA z Ústavu anatomie 2. LF UK.

 

Kritické myšlení, jakožto schopnost nezávisle posoudit určitý problém na podkladě relevantních faktů, je v každodenním životě klíčovou dovedností. Z tohoto pohledu je až neuvěřitelné, jak málo mu je věnováno pozornosti jak v českém veřejném prostoru, tak zejména v českém písemnictví. Vždyť s výjimkou několika stručných příruček v podstatě nemáme v současné době v českém jazyce k dispozici monografii věnovanou výlučně tomuto tématu, byť kapitoly o kritickém myšlení již jsou součástí některých významných českých monografií. To je v ostrém kontrastu se světovou literaturou, kde je možné nalézt desítky vysoce kvalitních knih na toto téma. Tato monografie si vzala za cíl mezeru na českém literárním trhu vyplnit. Postupně zpracovává význam kritického myšlení, jeho jednotlivé pilíře, jevy ovlivňující kritické myšlení, chyby v argumentaci a poskytuje základní návod, jak s kritickým myšlením pracovat v praxi. Monografie je psána úspornějším stylem na úkor narativu – snaží se být věcná a didaktická, přesto si nečiní nároky na úplnost. Veškeré uvedené teze jsou provázány s literárními odkazy v závěru knihy, kde může čtenář nalézt další prameny ke studiu. Monografie je určena široké veřejnosti, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.

 

Created: 10. 2. 2022 / Upraveno: 24. 2. 2022 / Odpovědná osoba: Nikola Jílková