Vyšla nová kniha: Peritonitis

Název: Peritonitis
Editor: Robert Gürlich
Vydal: Maxdorf Jessenius (2019)
Stran: 264

ISBN: 978-80-7345-584-2

Záněty pobřišnice zůstávají i ve 21. století jednou z nejzávažnějších komplikací chirurgických výkonů, traumat, ale rovněž dalších chorobných stavů. I v době vysoce rozvinuté chirurgické léčby a existence desítek účinných antibiotik může mít peritonitída fatální zakončení. Jde přitom o stav, se kterým se setkávají chirurgové na všech úrovních, a to poměrně často. Kolektiv předních českých chirurgů a odborníků řady dalších profesí včetně anatomie, v čele s prof. Robertem Gürlichem (Chirurgická klinika FNKV), se ujal úkolu vytvořit komplexní, moderní a přitom prakticky zaměřenou publikaci postihující všechny aspekty peritonitíd. Kniha je podpořena i Evropským výborem Společnosti ranných infekcí (SIS-E).

Vydáno: 4. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 4. 2. 2020 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.