Vyšla nová monografie Dětská neurochirurgie

Jedním ze spoluautorů je prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., z Ústavu anatomie 2. LF UK. Krátké představení knihy.Dětská neurochirurgie,
ed. David Krahulík a Eva Brichtová,
Grada Publishing 2021, 392.

Publikace svým obsahem pokrývá celé spektrum dětské neurochirurgie, je prvním komplexním monografickým zpracováním tématu v českém písemnictví. Je rozdělena na obecnou a speciální část, jejichž jednotlivé kapitoly zpracovali přední čeští lékaři věnující se této problematice, prof. David Kachlík je autorem kapitoly Embryonální, fetální a postnatální vývoj lebky a CNS. Kniha má bohatou obrazovou dokumentaci a je určena nejen neurochirurgům k přípravě na atestaci, ale zvláště pediatrům, dětským neurologům a dalším zdravotníkům spolupracujících oborů.

Created: 13. 4. 2021 / Upraveno: / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.