Vyšlo druhé vydání učebnice Centrální nervový systém

Představujeme knihu, jejímž druhým autorem je prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., emeritní přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK.Miloš Grim:
Základy anatomie, 4a,
Centrální nervový systém
,
Galén 2020, 173 s.

Druhé vydání učebnice Centrální nervový systém (4a. dílu ze série Základy anatomie autorů Miloše Grima, Rastislava Drugy a kolektivu) je určeno především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a zejména postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává tradiční přístup a členění. Jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, mezimozek, mozková kůra). Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že neurologická diagnostika je ve většině případů topická a student by se měl seznámit nejprve se stavbou a rozložením šedé a bílé hmoty jednotlivých oddílů CNS a používat těchto znalostí k interpretaci patologických změn v rámci neurologické diagnostiky. Významnou složkou tohoto textu jsou údaje o spojích jednotlivých struktur a úrovní CNS (mozkové dráhy). Tyto údaje se na mnoha místech opírají o výsledky dlouholeté experimentální práce pracovníků pražských anatomických ústavů, zaměřené na studium struktur a spojů mozkového kmene, bazálních jader (ganglií) a na organizaci korových projekcí. Text doplňuje řada ilustrací centrálního nervového systému.

Created: 1. 6. 2021 / Upraveno: / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.