Výuka v zimním semestru 2020/2021 - COVID19 mimořádná opatření

Výuka v 1. týdnu zimního semestru akademického roku 2020/2021 bude probíhat následovně:

pondělí 5. 10.: 8.00 přednáška živě online (odkaz bude odeslán přes SIS a vyvěšen na uzavřené ročníkové FB skupině) s úvodním slovem děkana.

úterý a čtvrtek 6. a 8. 10.: praktická cvičení podle rozvrhu. Studenti se sami rozdělili v uzavřené ročníkové FB skupině v dojkruhu do 4 samostatných skupinek. Skupinky se shromáždí v oddělených hloučcích před vrátnicí budovy Teoretických ústavů na Plzeňské ulici (Žížalou) a tam je vyzvedne příslušný lektor a odvede na místo výuky. Prosím, mějte s sebou dva páry jendorázových gumových rukavic a ústenku (roušku).

čtvrtek 8. 10.: přednáška živě online podle rozvrhu (odkaz bude odeslán přes SIS a vyvěšen na uzavřené ročníkové FB skupině)

pátek 9. 10.: přednáška (živě online) proběhne pouze, pokud se téma kostí nestihne probrat v předchozích dnech

Created: 23. 9. 2020 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.