Dr. Adam Whitley a prof. David Kachlík získali Reinišovu cenu

Česká angiologická společnost ohodnotila vědecký článek, na němž se podíleli MUDr. Adam Whitley a prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (oba Ústav anatomie), třetím místem. Jde o text The inferior phrenic arteries: a systematic review and meta-analysis (Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger, 2021;235:151679; https://doi.org/10.1016/j.aanat.2021.151679; IF: 2.698/2020 (Q1). Reinišovu cenu uděluje Česká angiologická společnost za nejlepší odborný článek autora do 35 let v oboru angiologie vydaný v uplynulém roce.

Created: 2. 3. 2022 / Upraveno: 2. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora