S úctou k tělům

„Nejcennější na světě je, když člověk člověku pomáhá.” Jan Werich

V tom tkví největší síla lidskosti, nikde jinde než u lidí se s touto pohnutkou nesetkáme. Být lidským znamená mít srdce. A také vědomí, že mohu nejen za svého života, ale i po smrti pomoci dalším lidem. Ano, i po smrti lze učinit ten úžasný skutek a ještě jednou pomoci – darováním svého těla na vědecké a lékařské účely. Lékaři na pacientech praktikují to, co se naučili na tělech zemřelých dárců. Ani nejdokonalejší model nenahradí ve výuce budoucích lékařů skutečné lidské tělo. Studenti medicíny i vědci díky tělům dárců získávají neocenitelné poznatky pro svůj další rozvoj. Ušlechtilým cílem je co nejlépe využít takto získaných znalostí ve prospěch dalších pokolení.

Ke všem, které zaujímá myšlenka, že by ostatky nemusely po smrti zůstat bez účelu promluvil prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.  v pořadu Radia Proglas na téma: S úctou k tělům.

Záznam pořadu S úctou k tělům zde

Více o informacích o Dárcovském programu Ústavu anatomie 2. LF UK zde.

Dne 12.11. v 13:00 proběhne oficiální zasazení Stromu života při Ústavu anatomie 2. LF UK. Bude to místo, kam budou moci přijít příbuzní dárců zavzpomínat, nebo kde budou moci naši studenti vzdát úctu těm, kteří jim pomohli při studiu lidského těla. 

 

Created: 3. 11. 2021 / Upraveno: 3. 11. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák