Vyšla monografie Dysfunkce čelistního kloubu

Představujeme knihu Dysfunkce čelistního kloubu, jejímž autorem je doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA z Ústavu anatomie 2. LF UK.


Jiří Šedý: Dysfunkce čelistního kloubu, Galén 2024, 1. vyd., 202 s.

Onemocnění temporomandibulárního kloubu představuje široké spektrum obtíží týkajících se čelistního kloubu a funkčně spjatých struktur. Patří k relativně častým postižením, zasahuje v různých formách více než polovinu populace, často probíhá pod obrazem jiných onemocnění, zejména v oblastech ORL a neurologie. Diagnostika i léčba onemocnění čelistního kloubu jsou velmi komplexní, což je dáno zejména řadou souběžně působících etiologických faktorů. S ohledem na nedostupnost starších publikací a vývoj oboru připravil autor moderní monografii, zaměřenou zejména na okolnosti, které mají význam v diagnostice onemocnění temporomandibulárního kloubu, z nichž mnoho je u nás méně známo či zcela neznámo.

Text vychází z autorových dlouholetých zkušeností v péči o pacienty s tímto onemocněním, informací z praktických kurzů a ze studia zahraniční odborné literatury. Monografie je koncipována jako učební text pro studenty i studijní příručka pro stomatology, orální a maxilofaciální chirurgy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, dentální hygienisty, zubní techniky i všechny odborníky, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty s onemocněními temporomandibulárního kloubu, studenty a pedagogy 2. LF UK nevyjímaje.

Created: 20. 5. 2024 / Upraveno: 3. 6. 2024 / Odpovědná osoba: Bc. Anna Sedláková