Kurzy

 Kurzy vyšetřovacích dovedností pro lékaře

V rámci Ústavu anatomie 2. LF UK pořádáme kurzy, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti v oblasti vyšetřování pomocí ultrazvuku.

Workshop: Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi

10.11.2023  9.00-18.00

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je hodnocena 6 kredity.

Podrobný program naleznete zde.

Přihlašování je spuštěno ve formuláři v pravém sloupci od 5.10.2023. Kapacita je 20 účastníků. Poté bude formulář znepřístupněn, nicméně se můžete hlásit jako náhradníci na emailu @email.

 

Kurzy vyšetřovacích dovedností pro lékaře

V rámci Ústavu anatomie 2. LF UK pořádáme kurzy, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti v oblasti vyšetřování pomocí ultrazvuku.

Workshop: Ultrazvukové vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi

10.6.2022  9.00-18.00

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je hodnocena 6 kredity.

Podrobný program naleznete zde.

Přihlašování je spuštěno ve formuláři v pravém sloupci od 1.4.2022. Kapacita je 20 účastníků. Poté bude formulář znepřístupněn, nicméně se můžete hlásit jako náhradníci na emailu @email.

Kurzy vyšetřovacích dovedností pro studenty

V rámci Ústavu anatomie 2.LF pořádáme kurzy ultrazvukové anatomie pro studenty, během kterých se účastníci naučí praktické základy ultrazvukového vyšetření břišní dutiny. Hlavním cílem kurzů je studentům dát možnost naučit se prakticky zacházet s ultrazvukem, na což v rámci běžné výuky není dostatek prostoru. Do budoucna plánujeme rozšířit nabídku ultrazvukových kurzů i na další oblasti lidského těla.
Čerstvé informace, včetně termínů přihlašování, můžete najít na naší Facebookové stránce Kurzů ultrazvukové anatomie.

 

Kurzy chirurgických dovedností pro studenty

V rámci Ústavu anatomie 2. LF UK pořádáme kurzy, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti mediků, na které v rámci běžné výuky není čas a ani počet vyučujících. V průběhu roku je možné si na našich kurzech vyzkoušet vše od základní sutury kůže po pokročilé techniky, jako je například preparace plic, intradermální steh, sutura šlach, základy mikrochirurgie a osteosyntézy. 
Čerstvé informace můžete sledovat na naší facebookové stránce Kurzy chirurgických dovedností

Za možnost nabídnout tyto kurzy studentům děkujeme našim sponzorům, a to firmám Ethicon a Medin.

       

 

 

Kurzy chirurgického šití – základní kurz

Na základních kurzech Vás naši lektoři naučí základní úchop chirurgických nástrojů, chirurgické uzlení a základní stehy – jednoduchý a pokračující. V rámci časových možností pak i stehy nazývané vertikální a horizontální matracový steh, Allgowerův steh nebo steh tzv. zámečkový.

Kurzy chirurgického šití – pokročilý kurz

V rámci našich pokročilých kurzů se můžete těšit na nácvikintradermálního stehu nebo sutury šlach. Na těchto kurzech spolupracujeme s MUDr. Miletínem z Kliniky plastické chirurgie z FN Královské Vinohrady a s MUDr. Pastorem z III. chirurgické kliniky FN Motol.

Lektoři kurzů šití: Vojtěch Černý, Loty Havlíková, Mathias Huaman, Pavol Kviatek, Tereza Krištofová, Václav Novák, Michal Sisák, Barbora Vyhnánková, Michal Sisák, Ema Šutáková, Andrea Zajac

 

Kurzy osteosyntézy – základní kurz

Ve spolupráci s Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol pořádáme také kurzy osteosyntézy. Dělíme je na základní a pokročilé. Na základním kurzu je možné si vyzkoušet základy osteosyntézy na několika příkladech: zlomenina diafýzy femuru řešená dlahou nebo hřebem a suprakondylární zlomenina humeru řešená pomocí tzv. K-drátů.

Kurzy osteosyntézy – pokročilý kurz

Kurzy pokročilé jsou pořádané spolu s Klinikou dětské a dospělé traumatologie a ortopedie ve spolupráci s firmami Medin a Soggiorno, které nám zapůjčují plně vybavená síta totožná s nejmodernějšími metodami používanými k řešení zlomenin pohybového aparátu.

 

Organizační tým

Vojtěch Kunc (email) – Hlavní organizátor sekce, kurzů ortopedie, základního a pokročilého chirurgického šití a spoluzakladatel kurzů laparoskopie

Michal Beneš – Managment sekce, organizátor kurzů kardiochirurgie

Jana Sprinzlová – Organizátorka kurzů laparoskopie

Jiří Brabec – Organizace sekce

 

Poslední proběhlý kurz:

Attachments
Created: 2. 10. 2019 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák