Kurzy

Kurzy chirurgických dovedností

V rámci Ústavu anatomie 2. LF UK pořádáme kurzy, které jsou zaměřené především na praktické dovednosti, na které v rámci běžné výuky není čas a ani počet vyučujících. V průběhu roku je možné si na našich kurzech vyzkoušet vše od základní sutury kůže po pokročilé techniky, jako je například preparace plic, intradermální steh, sutura šlach, základy mikrochirurgie a osteosyntézy. 
Aktuální informace můžete sledovat na naší facebookové stránce Kurzy chirurgických dovedností

Za možnost nabídnout tyto kurzy studentům děkujeme našim sponzorům, a to firmám Ethicon a Medin.

       

 

 

Kurzy chirurgického šití – základní kurz

Na základních kurzech Vás naši lektoři naučí základní úchop chirurgických nástrojů, chirurgické uzlení a základní stehy – jednoduchý a pokračující. V rámci časových možností pak i stehy nazývané vertikální a horizontální matracový steh, Allgowerův steh nebo steh tzv. zámečkový.

Kurzy chirurgického šití – pokročilý kurz

V rámci našich pokročilých kurzů se můžete těšit na nácvikintradermálního stehu nebo sutury šlach. Na těchto kurzech spolupracujeme s MUDr. Miletínem z Kliniky plastické chirurgie z FN Královské Vinohrady a s MUDr. Pastorem z III. chirurgické kliniky FN Motol.

Lektoři kurzů šití: Vojtěch Černý, Loty Havlíková, Mathias Huaman, Pavol Kviatek, Tereza Krištofová, Václav Novák, Michal Sisák, Barbora Vyhnánková, Michal Sisák, Ema Šutáková, Andrea Zajac

 

Kurzy osteosyntézy – základní kurz

Ve spolupráci s Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol pořádáme také kurzy osteosyntézy. Dělíme je na základní a pokročilé. Na základním kurzu je možné si vyzkoušet základy osteosyntézy na několika příkladech: zlomenina diafýzy femuru řešená dlahou nebo hřebem a suprakondylární zlomenina humeru řešená pomocí tzv. K-drátů.

Kurzy osteosyntézy – pokročilý kurz

Kurzy pokročilé jsou pořádané spolu s Klinikou dětské a dospělé traumatologie a ortopedie ve spolupráci s firmami Medin a Soggiorno, které nám zapůjčují plně vybavená síta totožná s nejmodernějšími metodami používanými k řešení zlomenin pohybového aparátu.

 

Organizační tým

Vojtěch Kunc (email) – Hlavní organizátor sekce, kurzů ortopedie, základního a pokročilého chirurgického šití a spoluzakladatel kurzů laparoskopie

Michal Beneš – Managment sekce, organizátor kurzů kardiochirurgie

Jana Sprinzlová – Organizátorka kurzů laparoskopie

Jiří Brabec – Organizace sekce

 

Poslední proběhlý kurz:

Attachments
Created: 2. 10. 2019 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák