Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2015

1. Výuka

Výuka pregraduálního studia předmětu anatomie probíhá v pronajatých prostorách Anatomického ústavu 1. LF UK v budově v ulici U nemocnice 3, proto se koná pouze v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách (a přednáška pro anglicky hovořící studenty v pondělí). Půjčování preparátů k samostudiu lze dostatečně zajistit pouze pro kostní materiál, u ostatních není dostatek vhodných dostupných preparátů.

1.1 Pregraduální studium

1.1.1 Magisterské studium:

196 hodin anatomie + 60 hodin pitevních cvičení
Přednášky v akademickém roce 2014/15: Druga, Naňka, Malíková
Přednášky v akademickém roce 2015/16: Kachlík, Druga, Naňka, Hudák, Malíková, Salaj
Praktická a pitevní cvičení v akademickém roce 2014/15: Salaj, Hudák, Hergetová, Dudová, Nováková, Němcová a lektoři Karkošková, Bába, Koucký, Maňák, Vondra, Šubrtová, Zítek, Tavačová, Adamík, Slisz, Fürstová, Andrášová, Prokešová, Košičanová, Štícha, Vanečková, Cihlářová, Pastor, Whitley, Franca, Brtek, Olšerová, Yershov
Praktická a pitevní cvičení v akademickém roce 2015/16: Salaj, Hudák, Hergetová, Dudová, Nováková a lektoři Adamík, Slisz, Bartl, Fürstová, Andrášová, Rozgoňová, Prokešová, Košičanová, Haluza, Štícha, Urban, Monteiro, Vanečková, Štulpa, Cihlářová, Pastor, Fabián, Kunc, Whitley, Carvalho, Franca, Brtek, Olšerová, Yershov, Alredouan, Žemličková

Závěrečná zkouška studentů české paralelky:
Zkoušející: Druga, Naňka, Hergetová
1. pokus – uspělo 110 studentů (29x A, 44x B, 37x C)
2. pokus – uspělo 37 studentů (5x A, 16x B, 16x C)
3. pokus – uspěli 2 studenti (2x C)
Neuspělo 28 studentů.
Celkem prospělo 144 studentů ze 177 (81,3 %).

Závěrečná zkouška studentů anglické paralelky:
Zkoušející: Druga
1. pokus – uspělo 41 studentů (2x A, 12x B, 27x C)
2. pokus – uspělo 9 studentů (1x B, 8x C)
3. pokus – uspěli 2 studenti (2x C)
Neuspělo 23 studentů.
Celkem prospělo 52 studentů ze 76 (68,4 %).

1.1.2 Bakalářské studium Fyzioterapie:

Přednášky: Dudová
Praktická cvičení: Hergetová, Hudák a lektoři Štícha, Tavačová
Závěrečná zkouška:
Zkoušející: Hergetová
1. pokus – uspělo 24 studentů (4x A, 15x B, 6x C)
2. pokus – uspěli 2 studenti (2x C)
Neuspěli 3 studenti.
Celkem prospělo 27 studentů z 30 (90 %).

Státní zkouška z funkční anatomie a kineziologie:
Druga jako předseda zkušební komise a Hudák jako člen komise

1.1.3 Všeobecná sestra (kombinované studium):

Semináře: Hergetová
Závěrečná zkouška:
Zkoušející: Hergetová
1. pokus – uspělo 23 studentů (1x A, 4x B, 18x C)
2. pokus – uspěli 2 studenti (2x C)
3. pokus – uspěli 3 studenti (3x C)
Neuspělo celkem 8 studentů.
Celkem prospělo 28 studentů z 36 (77,8 %).

1.1.4 Volitelné předměty

 • Anatomie, kineziologie a biomechanika pohybového systému (1. 3. – 30. 3. 2015)
  – Radovan Hudák: organizátor, přednášející (pro 20 studentů magisterského studia v akademickém roce 2014/2015)
 • Palpační anatomie (1. 10. 2015 – 14. 1. 2016)
  – Radovan Hudák: konzultant, přednášející (pro 30 studentů 2. ročníku Fyzioterapie)

1.2 Doktorské studium

MUDr. Martin Salaj (8./9. ročník) složil zkoušku v oboru Neurovědy (5. 10. 2015)
MUDr. Radovan Hudák (1./2. ročník)
Prof. Rastislav Druga – přednášky v postgraduálním kurzu Pokroky v neurovědách (v oboru Neurovědy)

1.3 Výukové materiály

 • Vydání učebnice Memorix Anatomy – 1st edition – www.anatomy.memorix.cz
  HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, Ondřej. Memorix Anatomy. 1st ed. Prague: Triton, 2015, p. 611. ISBN 978-80-7387-950-1.
 • Vydání učebnice Memorix anatomie – 3. vydáníwww.memorix.cz
  HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David. Memorix anatomie. 3. vyd. Praha: Triton, 2015, 632 s. 978-80-7387-959-4
 • Tvorba online anatomického slovníku v českém a anglickém jazyce (verze 1.0) – www.slovnik.memorix.cz, www.dictionary.memorix.cz  (Kachlík, Hudák)
 • Spolupráce na vytvoření webové aplikace na opakování anatomie v českém a anglickém jazycewww.anatom.cz, www.practiceanatomy.com (Hudák)

 

2. Věda

2.1 Granty

 • IP 1110 009: Tisk anatomických modelů pomocí 3D tisku (Druga, Hudák) – 450.000 Kč
 • Czech Science Foundation: The role of glutamatergic excitotoxicity in the models of perinatal brain insult, 2014–2017 (Druga)

2.2 Publikace

 • Salaj, M.; Druga, R.; Cerman, J.; Kubová, H.; Barinka, F.: Calretinin and parvalbumin immnunoreactive interneurons in the retrosplenial cortex of the rat brain. Brain Research. 2015,1627:201–215. (IF = 2,843/2014)
 • Druga, R.; Salaj, M.; Barinka, F.; Edelstein, L.; Kubová, H.: Calretinin immunoreactivity in the claustrum of the rat. Frontiers in Neuroanatomy 2015,8:160–169. (IF = 3,544/2014)
 • Yershov, D.; Hudák, R.: Unusual Variation of the Biceps Brachii with Possible Median Nerve Entrapment. Prague Medical Report, 2015,116:167–172.
 • Malíková, H.;  Kramská, L.; Vojtěch, Z.; Šroubek, J.; Lukavský, J.; Liščák, R.: Relationship between remnant hippocampus and amygdala and memory outcomes after stereotactic surgery for mesial temporal lobe epilepsy. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015,11:2927–2933. (IF = 1,741/2014)
 • Peregrin, J.; Malíková, H.: Primary Whipple disease of the brain: case report with long-term clinical and MRI follow-up. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015,11:2461–2469. (IF = 1,741/2014)
 • Vojtěch, Z.; Malíková, H., Syrůček, M.; Kramská, L.; Šroubek, J.; Vladyka, V.; Liščák, R.: Morphological changes after radiosurgery for mesial temporal lobe epilepsy. Acta neurochirurgica (Wien). 2015,157:1783–1792. (IF = 1.766/2014)
 • Malíková, H.; Liščák, R., Vojtech, Z.: Minimally invasive technique for epilepsy surgery: stereotactic radiosurgery and other technologies. Journal of Neurosurgery. 2015,122(6):1513–1514. (IF = 3.737/2014)
 • Vojtěch, Z.; Malíková, H.; Krámská, L.; Liščák, R.; Vladyka, V.: MRI-guided stereotactic amygdalohippocampectomy: a single center experience. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015,11:359–374. (IF = 1,741/2014)

2.3 Konference

 • spolupráce na pořádání 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) v Bratislavě: www.iscaa2015.sk (Hudák)
 • účast:

  • Morphology 2015. Olomouc (6.–8. 9. 2015)

   • Druga, R.: The claustrum – history of research.
   • Hudák, R.; Yershov, D.: Unusual variation of the biceps brachii with possible median nerve entrapment.
   • Salaj, M.; Barinka, F.; Kubová, H.; Druga, R.: Differences in the expression of calcium – binding proteins in the perirhinal and retrosplenial cortex of the rat.
  • ISCAA 2015. Slovensko, Bratislava (17.–20. 9. 2015)

   • Hudák, R.; Kachlík, D; Volný, O.: Memorix Anatomy – revolutionary book with unique educational system written mainly by medical students
  • VI. Ostravské angiodny. Ostrava (22.–23. 10. 2015)

   • Kachlík, D.; Jourová, L.; Kovalčíková, J.; Musil, V.; Báča, V. Variace v povodí arteria tibialis posterior a arteria fibularis.
  • Nitra's Coloproctologic Day with International Participation and XXIst Nitra's Surgical Day. Nitra. Slovensko (30. 10. 2015)

   • Kachlík, D.: Complex view on the rectum innervation
  • Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology. Vilnius, Litva (12.–14. 1. 2015)

   • Kachlík, D.; Hudák, O.; Volný, V.: Memorix of Anatomy – Different Way of Study.
   • Kachlík, D.; Koňařík, M.; Báča, V.: Arteria brachiomediana superficialis.
   • Kachlík, D.; Štěpánková, T.; Blanková, A.; Báča, V.: Do names belong into anatomy?
  • 21. Pelhřimovský chirurgický den 2015. Pelhřimov (27. 11. 2015)

   • Blanková, A.; Kachlík, D.; Šolová, B.; Hanák, P.; Riedlová, J.; Báča, V.: Numerické variace zánártních kostí.
   • Kachlík, D.; Musil, V.; Štěpánková, T.; Lískovec, T.; Báča, V.: Příspěvek k revizi anatomické terminologie končetin.

3. Ostatní

 • Nový vedoucí ústavu: doc. MUDr. David Kachlík, PhD. (od 1. 10. 2015)

4. Největší úspěch

Napsání učebnice Memorix Anatomy
Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla prezentovaná na mezinárodním anatomickém kongresu 7th ISCAA v Bratislavě, na níž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků (např. z Polska, Maďarska, Turecka, Argentiny). Memorix vznikl ve spolupráci více než 200 anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníků z Anatomického ústavu 2. LF UK.

5. Výhled

•    Příprava nového ústavu. Stavební příprava nového ústavu v rámci 2. etapy stavby teoretických ústavů v areálu na Plzeňské ulici.
•    Nové webové stránky
•    Spolupráce na vydání knihy Memorix histologie
•    Přijetí nových doktorandů
•    Otevření nového volitelného předmětu se zaměřením na anatomii v zobrazovacích technikách
•    Zahájení studentských vědeckých činností
•    Příprava na organizaci mezinárodního morfologického sjezdu v roce 2018

Created: 20. 1. 2017 / Upraveno: 15. 3. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák