Úspěch na mezinárodní anatomické konferenci ISCAA 2022

Ve dnech 15.–17. 9. se v portugalském městě Vilamoura konala již 13. mezinárodní konference klinické a aplikované anatomie – ISCAA (International Symposium on Clinical and Applied Anatomy). Své vědecké výsledky na ní přednesl přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK prof. David Kachlík, dále MUDr. Azzat Al-Redouan, MUDr. Radovan Hudák a student 4. ročníku anglické paralelky Carl Olson.

David Kachlík se dlouhodobě velmi aktivně věnuje klinické a aplikované anatomii. Zaměřuje se na výzkum klinicky významných variací, které pomáhají lékařům různých odborností lépe reagovat na „nestandartní“ anatomii. Kromě toho se intenzivně věnuje anatomické terminologii a na konferenci prostřednictvím své přednášky otevřel mezi anatomy bohatou diskuzi o významu jednotné terminologie variabilních anatomických struktur.

Rovněž zde přednesl preparační práci naší studentky 2. ročníku Anheliny Khadanovich na téma variability spojek mezi povrchovými kožními nervy předloktí a hřbetu ruky.

Azzat Al-Redouan přednášel o klinicky významných variacích incisura scapulae (více v článku zde o úspěšné publikaci v renomovaném ortopedickém časopise). Radovan Hudák prezentoval částečné výsledky připravované studie věnující se morfologickému vzoru zakřivení nadpažku v korelaci
s výběrem správné fixační dlahy
. Právě tato přednáška získala ocenění za nejlepší krátkou přednášku konference. Radovan Hudák pracuje nejen na Ústavu anatomie 2. LF UK, ale také na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol a spolu s Azzatem Al-Redouanem se společně ve svých postgraduálních pracích věnují právě klinicky významným strukturám lopatky a ramena.

Carl Olson kromě toho, že nyní nastupuje do 4. ročníku medicíny v anglické paralelce, je již významným mladým vědcem na Ústavu anatomie a Ústavu fyziologie, ale zároveň i prezidentem Association of International Medical Students (AIMS). Na konferenci prezentoval klasifikaci processus coracoideus scapulae podle měření jeho uhlů pomocí softwaru, ale podílel se i na pracích výše zmíněných kolegů. Přesné znění přednášek včetně obrazové
přílohy z konference najdete níže v galerii.

Kromě těchto prezentací se hlavním autorům Memorixu anatomie podařilo dohodnout spolupráci na dalších překladech této úspěšné knihy. Kromě současných 7 jazykových variant (CZ, SK, EN, ES, IT, PL, HU) se začne brzy pracovat na portugalském, německém, řeckém a albánském překladu.

Další ročník konference ISCAA proběhne 14.–17. 9. 2023 v Praze, přičemž jedním z hlavních pořadatelů bude David Kachlík. V případě zájmu o vědeckou spolupráci nebo o přednesení vašich výsledků na této konferenci jej neváhejte kontaktovat, nebo sledujte novinky na webu Ústavu anatomie 2. LF UK.

 

Created: 21. 9. 2022 / Upraveno: 27. 9. 2022 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák